Публикация

Д-р Надка Бояджиева: Продължителната употреба на обезмаслени храни е вредна

Съвременни научни изследвания документират, че продължителната употреба на храни с ниско съдържание на мазнини (т.нар. обезмаслени храни) е рискова и вредна за човека.


С акад. д-р Надка Бояджиева разговаря Росица Методиева

Проф. д-р Надка Бояджиева, дмн, е ръководител на Катедра „Фармакология и токсикология” в Медицински университет – София. Има публикувани повече от 600 труда, от които над 240 научни статии в списания у нас и в чужбина, над 260 доклади на конгреси и конференции, 9 изобретения и рационализации, 1 патент, 22 книги и учебници и др.

Тя е академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), където е и директор на Научния център по медицина. От 1993 г. е гост-професор на 2 университета в САЩ, където е специализирала многократно, както и в Англия и Русия, ръководител е на български и международни изследователски проекти.

Проф. д-р Н. Бояджиева е и преподавател повече от 40 години..

- Акад. Бояджиева, Вие имате значим опит в областта на захарния диабет. Каква е честотата на риска от това заболяване в България?

- Тя не е малка и при нашите изследвания, във фазата на т.нар. предварителен скрининг, ние откриваме един на 3-4 българи, с риск от захарен диабет. Причините са основно в затлъстяването при част от населението, заседналия живот и повишения стрес в ежедневието. Увеличената мастна тъкан произвежда различни вещества с възпалителна активност, които повлияват механизмите на въглехидратната обмяна и вземат участие в развитието на захарния диабет. Нашите изследвания показват, че затлъстяването върви ръка за ръка с риска от това заболяване. Когато подложим пациента на правилен хранителен режим с адекватна за възрастта му и пола физическа активност, придружена с психологическа помощ, той намалява теглото си и съответно риска от захарен диабет.

- Очевидно профилактиката има съществено значение. Кои са най-важните мерки, които всеки трябва да предприеме, за да не развие захарен диабет?

- Отчитайки, че заболяването има 2 форми – тип 1, която е автоимунна и е известна като захарен диабет при младите хора и втора форма – захарен диабет тип ІІ, който се проявява при възрастни хора в резултат на различни причини като наследственост, лоша диета, застоял живот и т.н. то можем да кажем, че профилактиката е в няколко направления: Ранна диагностика – с помощта на генетични методи и молекулярно-генетични изследвания, когато търсим унаследените форми на захарен диабет. При захарен диабет от тип ІІ има наследственост, но тя може да не се прояви през годините, ако човек води рационален и хигиеничен живот.

- В какво се изразява той?

- Профилактиката на захарен диабет се осигурява още от вътреутробното развитие на бебето, когато майките трябва умерено да се хранят, да не употребяват големи количества сладки сокове и захарни храни. Рационалното хранене включва баланс на белтъчини, въглехидрати и масти, и подчертавам употребата на пресни сезонни зеленчуци и плодове. Внасянето на различни минерали с витамини е важен елемент в храненето на всеки човек. След раждането на детето е важно то да бъде кърмено по-продължително и когато кърмата намалява, да се осигури заместителното хранене, съгласно изискванията на педиатрите. За да не се развие захарен диабет децата трябва да употребяват по-малко количество сладки храни. Когато на едно хранене те внасят много захар в организма, има риск за постепенно изтощаване на панкреаса. Това е орган, който произвежда хормона инсулин и регулира въглехидратната обмяна. Когато инсулинът се изчерпва, се диагностицира състояние на предиабет, което е рисково за последващо развитие на диабет.

- Употребата на мазнини има ли роля за развитие на захарен диабет?

- Употребата на мазнини не е водещ рисков фактор, но трябва да има разумно количество и качествени мазнини в хранителните режими. Съвременни научни изследвания документират, че продължителната употреба на храни с ниско съдържание на мазнини (т.нар. обезмаслени храни) е рискова и вредна за човека. Рискът е за развитие на ракови заболявания. Клетката има необходимост от внасяне на мазнини и затова не препоръчвам обезмаслените храни, а ежедневен внос на качествени мазнини - зехтин, различни растителни масла, мазнините в ядките. Препоръчвам употребата на качествено краве масло, особено за децата по време на растеж.

- Европейският проект PREVIEW, по който работите в момента, е свързан именно с профилактиката на захарния диабет и затлъстяването. В него Вие фокусирате върху намаляване на общите масти в тялото на Вашите пациенти...

- Ние приемаме, че с намаляване на отложените мастни депа в тялото се намалява продукцията на вредните за панкреаса вещества като туморен некрозен фактор алфа, някои цитокини, интерлевкини и други. Участниците в проекта, които успяха да постигнат намаляване на теглото си с 8-10% през двата месеца на ниско калоричен хранителен режим са с подобрени показатели на здравето, отстранен риск за развитие на захарен диабет, подобрено общо състояние. Ние продължаваме тяхното подобрение и помощ през следващите години. Проектът е 5-годишен, а наши партньори са изследователски екипи от Дания, Финландия, Холандия, Англия, Португалия, Испания и Италия. Научните изследвания са свързани с определяне риска от захарен диабет при жени и мъже на възраст от 25 до 70 години, които имат повишено тегло (степен на затлъстяване).

- Във вашите лекции подчертавате ролята на много семейни фактори, които са рискови за в появата на захарен диабет и затлъстяване...

- Не само на семейни, а и на много околни фактори. Те са различни подходи на търпимост, включително прошка, на обич и радост в семейната и работна среда, намаляване на заядливостта и арогантността, които вредят, както на околните, така и на човека-източник. Със сигурност е документирано, че хората в емоционален стрес страдат от ранна хипертония, ранно проявяващи се неврози, нарушения в храненето, нарушения в половия живот и много други.

- Какво ви дадоха годините, прекарани в САЩ?

- В САЩ научих рано да даваш път на способните хора, никога да не спираш техните идеи, работа, а обратно – да им помагаш и подкрепяш. Една от причините да се въртим у нас в кръг, от който с десетилетия не излизаме е, че не възлагаме решаването на важните задачи, ръководенето на важни отрасли, решението на сериозните проблеми в ръцете на значими специалисти, които са с доказан и утвърден опит, имат респект у нас и в чужбина. За мен това е водещата причина, като изключим корупцията, която ни доведе до днешната трудна ситуация. В допълнение трябва да си почтен и искрен в работата си.

- Резултатът от проблемите в здравеопазването у нас е на лице - все повече млади лекари напускат България...

- Аз съм против напускането на България, но съм за качествени специализации. Съпричастна съм и страдах с моите бивши студенти-отличници, които със сълзи в очите идваха и споделяха с мен, че заминават, защото нашата държава не беше уредила с години специализирането на новозавършилите лекари. Прекрасни, умни и много способни млади хора. Те не можеха да останат, защото много години не се отпускаха специализации за тях. След това се появи вторият проблем – ниското, почти мизерно възнаграждения на специализиращия млад лекар. Убедена съм, че когато държавата ни тръгне напред икономически, когато се увеличат финансовите и бюджетни средства, когато проблемите с корупциите се намалят, когато държавата се управлява от качествени, силно образовани и знаещи хора във всички сектори, то тогава ще върнем много от способните си лекари в България. Или поне ще запазваме новозавършилите.

- Наскоро казахте, че трябва да се съдейства за ранното обучение на младите хора върху профилактиката и здравословните навици, т.е. от училищната скамейка...

- Това е изключително важна задача, с която ние ще се заемем, защото в центъра по медицина към БАНИ са водещи лекари и специалисти, доценти и професори. Учениците още от прогимназиалния курс трябва да бъдат запознавани с принципите на хигиена и профилактика. При подрастващите трябва да се говори открито за рисковете от употребата на вредни вещества, ранна бременност, ранни сексуални контакти и сексуални болести. Подрастващите трябва да знаят принципите на профилактика, свързани с хранене, физическа активност, учене и живот в среда с малко стрес и т.н. Понякога си мисля, че природата ни е дала талант, имаме ген да запомняме и да учим бързо (вижте във всички олимпиади, математически и други как печелят българчета). Децата са така устроени, че фактите в областта на профилактика на заболяванията, казани от семейство и учители ги възприемат като „нравоучение”. Когато пред тях се изправи известен лекар с респект, който им поговори, те ще го запомнят завинаги.

Коментари