Публикация

Наблюдение с Комфортекс при пациенти с коремна болка, подуване, метеоризъм

Резултатът от проведеното клиничното проучване на Комфортекс показва, че след прием на 200 mg капсули в продължение на 5 дни, 95% от пациентите са излекувани.


Общо 75 пациента са били подбрани да участват в наблюдението на Комфортекс 200 mg меки желатинови капсули в болницата (CivilHospital).

От 75 пациента 53% (40) са мъже и 47% (35) - жени.

Възрастово разпределение:

Възрастова група Брой пациенти
20-30 19
30-40 20
40-50 19
50-60 17
Общо 75

Пациенти на възраст от 20 до 60 години са били подбрани да участват. Пациентите са били разделени на различни възрастови групи.

Във възрастова група от 20-30 години са участвали 19 пациента; от 30 до 40 години - 20 пациента; от 40 до 50 години -19 пациента и от 50 до 60 години -17 пациента.

Ефект на Комфортекс 200 mg капсули върху коремната болка

Ефикасността на Комфортекс капсули 200 mg при пациенти, страдащи от коремна болка е оценена на база степен на тежест на симптомите и кумулативна степен на излекувани пациенти.

Различните степени 0, 1, 2, 3, 4 са определени за пациентите на базата на тежестта на симптомите, където 0 се отнася за симптом с най-малка тежест, а 4 - за симптом с най-голяма тежест за отделния пациент. Тежестта на симптомите за всички пациенти преди началото и след края на лечението са отбелязани и отразени в таблицата по-долу. Общият брой пациенти с по-висока степен на тежест на симптоми т.е. 3 и 4 са били 25, съотв. 31 преди началото на лечението. Този брой пациенти е драстично намалял на 4 съотв. 1 след края на лечението.

Степен на тежест на симптомите при коремна болка:

Пореден N Степен Брой пациенти преди старта на лечението Брой пациенти след края на лечението
1. 0 2 48
2. 1 5 17
3. 2 12 5
4. 3 25 4
5. 4 31 1
Общ брой пациенти 75 75

Кумулативната степен на излекуваните пациенти е била изчислена на 1, 3 и 5 ден след началото на лечението, както е описано в таблицата по-долу. Общо 24.65% пациенти са били излекувани след 1-ви ден от лечението, 89.05% пациенти- след 3-ти ден и 100%- след 5-ти ден.

Пореден ден на лечението Общ % ефикасност
1 24.65
3 89.05
5 100.00

Ефект на Комфортекс 200 mg капсули върху подуване в коремната област

Ефикасността на Koмфортекс капсули 200 mg при пациенти, страдащи от подуване в коремната област е оценена на база степен на тежест на симптомите и кумулативна степен на излекувани пациенти.

Различните степени 0, 1, 2, 3, 4 са определени за пациентите на базата на тежестта на симптомите, където 0 се отнася за симптом с най-малка тежест, а 4 - за симптом с най-голяма тежест за отделния пациент. Тежестта на симптомите за всички пациенти преди началото и след края на лечението са отбелязани и отразени в таблицата по-долу. Общият брой пациенти с по-висока степен на тежест на симптоми т.е. 3 и 4 са били 16 съотв. 40 преди началото на лечението. Този брой пациенти е драстично намалял на 0 съотв. 0 след края на лечението.

Степен на тежест на симптомите при подуване в коремната област:

Пореден N Степен Брой пациенти преди старта на лечението Брой пациенти след края на лечението
1. 0 3 52
2. 1 7 12
3. 2 9 11
4. 3 16 0
5. 4 40 0
Общ брой пациенти 75 75

Кумулативната степен на излекуваните пациенти е била изчислена на 1, 3 и 5 ден след началото на лечението, както е описано в таблицата по-долу. Общо 24.00% пациенти са били излекувани след 1-ви ден от лечението, 87.00% пациенти- след 3-ти ден и 100%- след 5-ти ден.

Пореден ден на лечението Общ % ефикасност
1 24.00
3 87.00
5 100.00

Ефект на Kомфортекс 200 mg капсули върху рефлукс и стомашни киселини :

Ефикасността на Комфортекс капсули 200 mg при пациенти, страдащи от рефлукс и стомашни киселини е оценена на база степен на тежест на симптомитеи кумулативна степен на излекувани пациенти.

Различните степени 0, 1, 2, 3, 4 са определени за пациентите на базата на тежестта на симптомите, където 0 се отнася за симптом с най-малка тежест, а 4 - за симптом с най-голяма тежест за отделния пациент. Тежестта на симптомите за всички пациенти преди началото и след края на лечението са отбелязани и отразени в таблицата по-долу. Общият брой пациенти с по-висока степен на тежест на симптоми т.е. 3 и 4 са били 4 съотв. 1 преди началото на лечението. Този брой пациенти е драстично намалял на 0 съотв. 0 след края на лечението.

Степен на тежест на симптомите при пациенти, страдащи от рефлукс и стомашни киселини :

Пореден N Степен Брой пациенти преди лечението Брой пациенти след лечението
1. 0 10 60
2. 1 41 9
3. 2 19 6
4. 3 4 0
5. 4 1 0
Общ брой пациенти 75 75

Кумулативната степен на лечение е била изчислена на 1, 3 и 5 ден след началото на лечението, както е описано в таблицата по-долу. Общо 31.57% пациенти са били излекувани след 1-ви ден от лечението, 94.72% пациенти- след 3-ти ден и 99.98%- след 5-ти ден.

Пореден ден на лечението Общ % ефикасност
1 31.57
3 94.72
5 99.98

Степен на редукция на тежестта на симптомите:

Пореден ден Редукция на симптомите до 50% Редукция на симптомите до 80% Редукция на симптомите до 100%
1-ви ден 49 пациента 11 пациента 8 пациента
3-ти ден 9 пациента 42 пациента 24 пациента
5-ти ден - 4 пациента 71 пациента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатът от проведеното клиничното проучване на Комфортекс, в което са анализирани симптомите коремна болка, подуване в коремната област, рефлукс или стомашни киселини, показва, че след прием на 200 mg капсули в продължение на 5 дни, 95% от пациентите са излекувани.

В резултат на анализa на данните можем да направим извода, че ефикасността на Комфортекс 200 mg е по-висока при облекчаване на симптомите при пациенти, страдащи от коремна болка и метеоризъм.

Ефикасност на 200 mg капсули:

Пореден ден 100% ефикасност

(200 mg)

1-ви 11%
3-ти 32%
5-ти 95%

Ефикасността на Комфортекс 200 mg капсули е била документирана след успешно завършване на 5-дневно клинично проучване.

Относно капсулите от 200 mg 11% от пациентите са излекувани още на първия ден, 25% след 3-ти ден и 95% след 5-ти ден от лечението.

Коментари