Публикация

Клиника по неврохирургия - видео представяне

В нея се извършват между 1/4 - 1/3 от всички неврохирургични интервенции в страната. Над 90% от тях са в категорията сложни и много сложни.


.

Коментари

Ина  Димитрова
29 сеп 2014 11:30

В клиниката работят наистина много добри специалисти.