За първи път България ще бъде домакин на международен конгрес по роботизирана хирургия
Медицински университет - Плевен
Медицински университет - Плевен
Организация
За първи път България ще бъде домакин на международен конгрес по роботизирана хирургия

За първи път България ще бъде домакин на международен конгрес по роботизирана хирургия

Целта на конгреса е да се разшири мрежата от хирурзи, споделящи идеята за по-широко навлизане и прилагане на роботизираната хирургия в клиничната практика

В периода 2-4 октомври 2014 г. под патронажа на Медицински университет – Плевен, ще се проведе ІІІ Международен конгрес по роботизирана хирургия (3rd SEERSS Congress) на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа с президент на конгреса проф. д-р Григор Горчев. Огромна привилегия за България е, че столицата София ще бъде домакин на международен научен форум от подобен мащаб и значимост, който ще привлече водещи хирурзи от Европа и САЩ в сферата на роботизираната хирургия, за да споделят своя опит и научни достижения в гинекологията, урологията, общата хирургия и кардиологията. Целта на конгреса е да се разшири мрежата от хирурзи, споделящи идеята за по-широко навлизане и прилагане на роботизираната хирургия в клиничната практика. Затова и тази година ще продължи инициативата, въведена за първи път в Атина 2013 по време на 2nd SEERSS Congress, наречена Junior SEERSS, за привличане на студенти по медицина и млади лекари за овладяване и усъвършенстване на уменията, техниките и методите на роботизираната хирургия. Форумът за младите лекари от страната и чужбина Junior SEERSS ще се проведе на 2 октомври с теоретична и практическа част – лекции ще изнесат специалните гости от Европа и САЩ, след което младите бъдещи хирурзи ще имат възможност да тренират своите умения за работа с роботизираната система на специален симулатор за обучение. Очаква се общият брой на студентите, които ще вземат участие в младежкото издание на конгреса, да бъде около 150, предимно млади медици от Атина и Медицински университет – Плевен. В основните дни на конгреса – 3 и 4 октомври – ще се проведат две сесии „Хирургия на живо“, излъчени за аудиторията от УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. На 3 октомври хирургия на живо в гинекологията ще извърши проф. д-р Григор Горчев, а на следващия ден демонстрацията на живо ще бъде в областта на общата хирургия, осъществена от новосформирания екип на проф. д-р Ташко Делийски за роботизирани интервенции. След сесиите „Хирургия на живо“ следват пленарните лекции на поканените видни хирурзи от САЩ и Европа в областта на роботиката – проф. Робърт Холоуей от Флорида Хоспитъл ще представи хирургичния си опит в гинекологията; проф. Страводимос ще представи гръцкия опит в урологията; проф. Константинидис ще изнесе лекция за опита в роботизираната обща хирургия; проф. Бонарос ще сподели опита си в роботизираната кардиологична хирургия.


За Асоциация по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа

Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа e основана през 2011 г. в Атина, обединявайки интересите на хирурзите в областта на роботиката от Гърция, Кипър, Румъния, България и Турция. Проф. Григор Горчев, пионер във въвеждането на роботизираната хирургия в нашата страна и проф. Славчо Томов, ректор на МУ – Плевен, са двама от основателите на асоциацията. Като член на Управителния съвет на асоциацията проф. Григор Горчев спечели домакинството на международния научен форум по роботика тази година.

За Медицински университет – Плевен

Медицински университет – Плевен, е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Понастоящем МУ – Плевен, е университет с три факултета: Факултет „Медицина“, Факултет „Обществено здраве“ и Факултет „Здравни грижи“. В структурата на висшето училище влизат и Медицинският колеж, и Департаментът за езиково и специализирано обучение. Провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – медицина, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности.
Днес Медицински университет – Плевен, е с водещи позиции на съвременен образователен и научноизследователски център с приоритет в развитието на телемедицината и въвеждането на авангардни технологии в обучението и клиничната практика.

Мнения