Публикация

Кампания по повод Световен ден на СЪРЦЕТО

9 септември е Световния ден на сърцето и превенцията на заболяванията, свързани със сърдечно-съдовата система. Този вид патологии са причина №1 за смъртност по данни на Световната здравна организация.


9 септември е Световния ден на сърцето и превенцията на заболяванията, свързани със сърдечно-съдовата система. Този вид патологии са причина №1 за смъртност по данни на Световната здравна организация.
За здравето на сърцето особено важни са степента на затлъстяване и количеството висцерална мазнина, затова в Хил клиник обявяваме специална превантивна кампания. Подходът ни е аналитичен и се основава на група тестове.
Пакетът комбинира както лабораторни изследвания /скрининг нивата на холестерола и кръвната захар/, така и консултация с диетолог, измерване на кръвното налягане, импедансометрично изследвание и обиколка на талията. Комплексият метод определя с голяма точност вероятността от развитие на сърдечно-съдово заболяване и по-важното – чертае начин на хранене, движение и общо житейско поведение, което да предотврати появата му.

За да запишете час се обадете на тел. 02 439 3131.

Коментари