Публикация

Лекарственият продукт LIRICA hard capsules 75mg x 14 с INN Pregabalin и код НЗОК NF496 е заличен от Позитивния Лекарствен Списък

Лекарственият продукт LIRICA hard capsules 75mg x 14 с INN Pregabalin и код НЗОК NF496 е заличен от Позитивния Лекарствен Списък


Във връзка с актуализация на Приложение 1 на Позитивния Лекарствен Списък (ПЛС), в сила от 16.09. 2014г., лекарственият продукт LYRICA hard capsules 75mg x 14 с INN Pregabalin и код НЗОК NF496 се заличава и НЗОК спира заплащането му и той може да бъде заменен с едноименния препарат в опаковка от 56 броя., т.е LYRICA hard capsules 75mg x 56с код НЗОК NF491.

За да не бъде прекъсвано лечението с лекарствения продукт LYRICA hard capsules 75mg на пациентите със заболявания с МКБ кодове G40.6; G40.7; G63.2, а именно – „Grand mal припадъци (с малки припадъци (petit mal) или без тях), неуточнени“, „Малки припадъци (petit mal), без припадъци grand mal, неуточнени“, „Диабетна полиневропатия“, НЗОК е уведомила чрез РЗОК своите договорни партньори и е предложила следния подход:

-Общопрактикуващите лекари (ОПЛ) да коригират НЗОК кода на лекарствения продукт в действащите протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК;

-ОПЛ да преизчисляват броя на опаковките в издадените протоколи за остатъчния срок до завършване на започнатия терапевтичен курс, без да се извършва презаверка в РЗОК;

-ОПЛ да издават рецептурни бланки с НЗОК код за наличния в Приложение 1 на ПЛС лекарствен продукт - LYRICA hard capsules 75mg x 56с код НЗОК NF491.

-Издадените преди 16.09.2014 г. рецептурни бланки за лекарствения продукт LYRICA hard capsules 75mg x 14 с код НЗОК NF496 да могат да се изпълняват в аптеките, договорни партньори на НЗОК, считано до 30 септември 2014 г.  

Коментари