Лекарственият продукт AZATHIOPRINE TEVA tablets 50 mg x 100, заплащан от НЗОК, временно е спрян от продажба
02.10.14
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
Лекарственият продукт AZATHIOPRINE TEVA tablets 50 mg x 100, заплащан от НЗОК, временно е спрян от продажба

Лекарственият продукт AZATHIOPRINE TEVA tablets 50 mg x 100, заплащан от НЗОК, временно е спрян от продажба

Лекарственият продукт AZATHIOPRINE TEVA tablets 50 mg x 100, заплащан от НЗОК, временно е спрян от продажба

Фирма „Тева Фармасютикълс България“ ЕООД временно е преустановила продажбите на лекарствения продукт AZATHIOPRINE TEVA tablets 50 mg x 100, заплащан от НЗОК, за което е уведомила институцията. НЗОК е информирала чрез РЗОК своите договорни партньори, че те ще бъдат уведомени своевременно за промяна в обстоятелствата, довели до липсата на лекарствения продукт на българския пазар и за възможна дата на следваща доставка.

Мнения