Публикация

Започна Регионалният курс на обучение на Европейската академия по неврология

 

 

Уважаеми колеги и приятели,

 

Изминалата 2013 година остана в историята с големия си успех, който постигнахме като организатори и домакини на 16-я световен форум по невросонология на Световната федерация по невросонология.

В настоящата 2014 година ние отбелязваме четири нови събития:

  • Честване на 10-годишен юбилей на нашето списание "Невросонология и мозъчна хемодинамика";
  • Организиране на Регионалния курс на обучение на Европейската академия по неврология, който се провежда отново в град София, между 2 и 5 октомври 2014 година в Парк хотел Москва;
  • Провеждане на традиционната девета среща на нашето сдружение, съвместно с Българската академия на науките и изкуствата;
  • Съпричастност към инициативата "Година на мозъка" на Европейския съвет по мозъка и обозначаване на всички събития на БАНМХ до края на 2015 година с Европейския знак за нея.

Водещи европейски специалисти по неврология ще представят актуални проблеми на стареещия мозък, мозъчния инсулт и деменция, нови технологии в неврорехабилитацията и невросонологията.

За участие в обучението са се регистрирали специалисти по неврология, физикална медицина, рехабилитация, кинезитерапия, студенти и специализанти от 10 държави - България, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и Египет.

Пожелавам Ви ползотворно участие във форума!

 

 

Акад. проф. Е. Титянова, дмн

Председател на БАНМХ

Коментари