Публикация

Програма на IX среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Теми за обучение в рамките на регионалния курс на обучение на Европейската академия по неврология


Девета среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика - Парк-хотел Москва, София

2 октомври 2014 г.

18.00 Официално откриване

18.15 Тайни на активното стареене

Лектор: Акад. проф. Екатерина Титянова

Съвместно с Българската академия на науките и изкуствата

20.00 Честване на 10-годишния юбилей на научното списание „Невросонология и мозъчна хемодинамика”

Регионален курс на обучение на Европейската академия по неврология

3-5 октомври 2014 г.

3.10. Стареене, мозъчен инсулт и деменции

Лектори: Проф. Е.Езаведо (Португалия), проф. В.Демарин (Хърватия), проф. К.Нидердорн (Австрия), проф. Л.Трайков (България)

4.10. Съвременнни аспекти на неврорехабилитацията

Лектори: Проф. М.Зиблер (Германия), проф. И. Тарка (Финландия), проф.А.Хугес (Великобритания), акад. проф. Е.Титянова (България)

5.10. Прогрес в невросонологията

Лектори: Проф. К.Барачини (Италия), проф. М. Дел Сете (Италия), доц. М.Михайлович (Сърбия), доц. И.Велчева

Във форума участват над 150 невролози от 10 държави – България, Македония, Сърбия, Русия, Молдова, Украйна, Албания, Румъния, Босна и Херцеговина, Египет.

Цели:

Невролозите да бъдат запознати с най-новите научни постижения в областта на стареенето, мозъчните инсулти и деменциите и съвлеменните подходи за тяхната профилактика и лечение.

Запознаване със съвременните роботизирани методи за неврорехабилитация при болни с мозъчен инсулт.

Запознаване със стратегиите за активно стареене чрез стимулиране на мозъчната пластичност и реобучение в късна възраст. 

Коментари