Публикация

Роботизираната хирургия набира популярност в България

Над 170 специалисти от Югоизточна Европа и САЩ обмениха опит и знания


Преди три години с проф. д-р Григор Горчев станахме съоснователи на Източноевропейската асоциация по роботизирана хирургия, която бързо се разви и вече реализира трети международен конгрес. През тази година за втори път се проведе и интересна сесия за студенти медици и млади лекари. Интересът беше огромен.

Конгресът разглежда възможностите на роботизираната хирургия в няколко направления - гинекология, урология, обща хирургия, кардиохирургия и ендокринна хирургия. На практика са обхванати всички аспекти на роботиката в медицината.

Сред участниците в  конгреса са водещи специалисти от световен мащаб, сред които проф. Холуей, проф. Сарфраз Ахмат от САЩ, проф. Енрико Вица от онкологичния център в Милано. Лектор бе и проф. Бунарос от Австрия, който представи опита си в областта на кардиохирургията с роботозираната система.

Радващ е фактът, че събитието предизвика много голям интерес дори сред колеги, които не работят роботизирана хирургия. И не случайно мотото на конгреса е „Бъдещето е тук”. А бъдещето на роботизираната хирургия е настояще за България. Ще припомня, че в страната вече функционират три системи „Да Винчи”. За наша гордост две от тях са в университетската болница в Плевен, а третата се намира в МБАЛ „Доверие” в София. За да бъде ефективна апаратурата обаче, са необходими отлично подготвени специалисти, които да работят с нея. В Плевен разполагаме с два екипа за онкогинекологични операции, екипи за урологични и хирургични интервенции.

Удовлетворен съм от факта, че България и в частност МУ-Плевен, са домакини на това изключително важно събитие в областта на роботизираната хирургия. 

Коментари