Публикация

IX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 9-11.10 2014г.

Проблеми на диагностиката при хепатит – акцент на Конференция по инфекциозни болести


Доц. Лилия Пекова, началник на Детско инфекциозно отделение в МБАЛ „Стоян Киркович” в Стара Загора, разказва за основните акценти от предстоящата Девета национална конференция по инфекциозни болести:

На предстоящата Девета национална конференция по инфекциозни болести с международно участие, която ще се проведе в Стара Загора на 10-12 октомври 2014 г., ще се разглеждат основно теми свързани с вирусните хепатити и диагностични проблеми. Доклади на колеги от София и страната са посветени на хепатит C. Те ще се спрат на въпроса дали става дума за остър хепатит или за първично открито хронично заболяване. Ще се дискутира дали медикаментозните увреждания на черния дроб могат да бъдат приети като вирусен хепатит в началото; какви трудности и проблеми създават токсичните увреждания на черния дроб.

Хепатит Е често остава без верификация

Хепатит А е отново на дневен план. Известен е като болест на мръсните ръце, също и на лошите санитарни и хигиенни условия. Тема на Конференцията ще бъдат съвременните аспекти в имунопатогенезата и антивирусната терапия на хепатит C. Колегите от Инфекциозната клиника на ВМА ще споделят опита си за терапията на остри вирусни хепатити В и С. Те практикуват това лечение, което все още не е набрало голяма популярност. Ще се чуят важни неща за хепатит Е от колегите в Пазарджик, които с голям успех го доказват и лекуват. Хепатит Е явно е разпространен в България, но липсата на комерсиално достъпни китове за неговото верифициране, затруднява правилната диагноза. В някои случаи инфекционистите лекуват хепатита, без да знаят от кой вид точно е той, оставят го в графата „неуточнен”. В много случаи той най-вероятно е именно хепатит Е.

Денга и ебола – заплаха в световен мащаб

На Конференцията ще бъдат разгледани интересни теми, свързани с актуални събития по света. Д-р Билямино Беларабе от Нигерия, специализант по инфекциозни болести във Варна, ще говори за хеморагичната треска ебола в Западна Африка. Доц. Дойчинова от Плевен ще изнесе обзорна лекция за треската денга, която също е голяма заплаха в световен мащаб. Заслужено място ще бъде отделено и на чисто българските проблеми около пациентите с ХИВ, СПИН. Ще бъдат представени нови методи за идентификация на опортюнистични инфекции при подобни имуносупресирани пациенти.

Фиброскан за откриване на цитомегаловирусна инфекция пък е темата на презентацията на колеги от София. Специалисти от Пловдив ще представят анализ на леталитета при пациенти с ХИВ/СПИН въз основа на опита на Пловдивската инфекциозна клиника. Очакваме и гости от Турция и Румъния. Колегите от Букурещ са професори по гастроентерология, те ще коментират синдрома на дразнимото черво в светлината на взаимовръзката с инфекциозната патология. Проф. Сачар от Турция ще говори по мерките за безопасност сред медицинския персонал във връзка с риска от заразяване с хепатит B, C и ХИВ. Колеги от Националния център по заразнии паразитни болести ще представят информация за вирусната етиология на острите респираторни заболявания в сезона 2013-2014 г.Ще участват и ревматолози с постерна сесия на тема „Проследяване на пациенти с активен ревматоиден артрит, цитомегаловирусна и Епщайн-Бар вирусна инфекция”.

Кръгла маса за проблемите на системата

Важен акцент на предстоящата конференция е дискусията около кръглата маса, в която ще участват представители на БЛС, на НЗОК и РЗОК. Очаквам повече колеги да изкажат недоволството си от алгоритмите, които се поставят от НЗОК, да обсъдят въпроси, свързани с конкретни изисквания от страна на РЗОК. Целта на това обсъждане е да направим отворено писмо до НЗОК, в което да опишем реалните си проблеми.

Ще искаме да се променят някои постулати, които не би трябвало да са задължителни и важни. Те по-скоро пречат на работата.

В заключение бих казала, че се надявам тази национална конференцияда ни направи по-единни, по-сплотени, да синхронизираме нашите виждания, да поставим на единна основа възраженията си срещу системата и да потърсим решение на проблемите, които са твърде разнопосочни.

Коментари