Публикация

Студент от МУ-Плевен спечели първо място на състезанието на тренировъчния симулатор на международния конгрес по роботизирана хирургия

Целта на конгреса е да се разшири мрежата от хирурзи, споделящи идеята за по-широко навлизане и прилагане на роботизираната хирургия в клиничната практика


В периода 2-4 октомври 2014 г. под патронажа на Медицински университет – Плевен се проведе ІІІ Международен конгрес по роботизирана хирургия (3rd SEERSS Congress) на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа с президент на конгреса проф. д-р Григор Горчев.

Целта на конгреса е да се разшири мрежата от хирурзи, споделящи идеята за по-широко навлизане и прилагане на роботизираната хирургия в клиничната практика. Затова и тази година продължи инициативата, въведена за първи път в Атина 2013 по време на 2nd SEERSS Congress, наречена Junior SEERSS, за привличане на студенти по медицина и млади лекари за овладяване и усъвършенстване на уменията, техниките и методите на роботизираната хирургия. Форумът за младите лекари от страната и чужбина Junior SEERSS се проведе на 2 октомври с теоретична и практическа част. Лекции пред младежката аудитория изнесоха специалните гости – водещи хирурзи от Европа и САЩ.
След теоретичната част младите бъдещи хирурзи имаха възможност да тренират своите умения за работа с роботизираната система на специален симулатор за обучение. Общият брой на студентите, които взеха участие в младежкото издание на конгреса, бе около 150, предимно млади медици от Атина и Медицински университет – Плевен. Проведе се състезание на тренировъчния симулатор, на което първото място завоюва студентът по медицина от МУ-Плевен Анислав Габърски, V курс, който победи по сръчност в уменията си своите колеги от Гърция. Наградата за плевенския победител е покана и безплатно участие на следващия форум по роботизирана хирургия през 2015 г., който ще се проведе в Букурещ, Румъния.

Коментари