Публикация

​Акад. Титянова: Гените обясняват само 30% от начина на стареене

Медикаменти за стимулиране на дълголетието са открити, но действието им създава риск от рак


-Акад. Титянова, променят ли се съществено теориите за стареенето?

-Интересът към стареенето е непреходен. Във всички епохи, при всички цивилизации той съществува неизменно. Научните концепции също се променят през годините и в днешни дни ние знаем, че дълголетието се определя от генетичният маркер теломери. Всеки човек се ражда с определена продължителност на живота, но дали той ще я достигне, зависи от редица фактори. Доказано е, че само 30% от успеваемостта на човека в неговото дълголетие се дължи на генетичните маркери теломери. Tеломеритеса част от човешките хромозоми, чиято дължина се асоциира с продължителността на живота.

При деленето си те непрекъснато се скъсяват и не могат да се възстановят напълно. Когато станат прекалено къси, човешкият живот приключва. Има заболяване, което се нарича progeria, при което децата се раждат старци. Това е генетична аномалия, която е с честота 1 на 8 млн., при която теломерите са изключително къси и децата умират още в първите дни на живота си. Има и междинни генетични форми, които са известни като прогерийни форми на заболяване, при което животът е значително скъсен. Такива са ранното стареене, ранното побеляване. Към тази група принадлежи също ранният диабет. В тези случаи човек има генетична предопределеност за по-кратък живот.

-Споменахте, че вече има лекарства, с които се спира деленето на теломерите. Какъв е балансът между техния механизъм на действие и образуването на раковите клетки?

-Въпреки че вече има лекарства за блокиране на деленето на теломерите, проблемът е, че няма баланс между дълголетието и раковото израждане на клетките, което автоматично елиминира тезата за гарантираното безсмъртие. Има клетки, които произвеждат ензима теломераза, който пречи на теломерите да се скъсяват и практически се считат за безсмъртни – такива са половите, стволовите и раковите клетки. Науката вече е създала лекарство, което въздейства върху този механизъм на делене на теломерите, но балансът между това доколко ще бъде положителна регенерацията на клетките и доколко те ще се изродят в ракови, все още не може да се контролира. Т.е. приемът на един такъв медикамент може да повиши риска от развитието на карцином.

-От какво зависи дълголетието?

-Крайната продължителност на живота на един човек зависи от взаимоотношението между гените, които носи като програма да продължителността на живота и успешната или неуспешна комбинация с външните и вътрешни фактори. Ако между гените и средата възникне успешна връзка, постигаме дълъг живот. В противен случай възникват болести, преждевременно стареене и преждевременна смърт. Целият живот зависи от 2 групи фактори – продълголетни, които удължават живота, и антидълголетни, които действат в обратна посока, и които за съжаление са повече

-Обяснете по-подробно механизма на ендогенната невропротекция – привикването, което адаптира мозъка към новите предизвикателства на околната среда и го прави по-устойчив. Какво представлява ?

-Механизмът на ендопротекция е единственият начин ние да живеем в условия на застрашеност. Нашите клетки са програмирани да създават толеранс към факторите, които ги застрашават, но не ги убиват. При всяка първа среща на организма с един много силен по интензитет рисков фактор клетката се препрограмира, създава ендогенна протекция към този фактор и развива толеранс към него. Така че при следващата среща със същия рисков фактор организмът вече не го възприема като заплаха.

-Как може да се стимулира този процес?

-От най-дълбока древност се знае, че дадени в малки количества, отровите не предизвикват отравяне. Има много механизми и стратегии на изграждане на толеранс към тях в историята. Когато се дават малки дози отрова, се изгражда толеранс към тях при следващ контакт. Доколко човек може да изгради достатъчен толеранс, за да може да устои на непрекъснатите вредности, зависи от генетичната възможност на мозъка за реорганизация. Тази възможност не е еднаква при всички хора. Едни хора създават лесно толеранс, те са силно адаптивни. В каквито и условия да бъдат поставени, винаги оцеляват. Други много бързо загиват.

-Много интересна дискусия се разпали по темата защо жената живее по-дълго. Защо всъщност става така, че се раждат повече момчета, а жените над 65 г. са повече?

-Има различни теории за това – хормонално влияние, социална активност, майчинство. Събира популярност и теорията, че жените се раждат с по-дълги теломери отколкото мъжете. Това все пак е спекулация и аз съм убедена, че ако някой отговори категорично на този въпрос, ще получи Нобелова награда.

Интервю на Лиляна Филипова          

Вижте резюметата от презентациите регионалния обучителен курс на Европейската академия по неврология и 9-ата среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика                                                                                                 

Прикачени файлове

Vascular Dementia - Is There Way t...
How to Face The Burden of AF with ...
Hemiparetic Gait in Stroke Neurore...
Combining Electrical Stimulation M...
Stroke and Neuroplasticity
Classification and Early Diagnosis...
Advances in Neurorehabilitation Af...
Brain Imaging in Neurorehabilitation
Functional Transcranial Doppler in...

Коментари