Публикация

Ново проучване потвърждава предимството на Digene HPV теста пред останалите одобрени от FDA* тестове за човешки папиломен вирус

HPV инфекцията е основната причина за развитие рак на маточната шийка


Данните от наскоро публикувано изследване, сравняващо три скрининг-теста за Човешки папилома вирус (HPV), за пореден път доказват убедителното превъзходство на Digene HPV теста пред останалите тестове за диагностика.

В проучването са включени 350 жени с неясни или абнормни резултати от цитонамазка (ПАП). С цел уточняване на статуса им и сравнение на чувствителността между различните тестове, пациентките са изследвани допълнително с трите одобрени от Федералната агенция по храните и лекарствата теста за HPV.

Резултатите от биопсиите сочат, че при 81 от 350 жени са налице умерени до тежки HPV-асоциирани увреждания (CIN2+). От тези случаи, Digene HPV тестът идентифицира 97.5%, а останалите тестове идентифицират не повече от 91.4% от случаите.

Резултатите от проучването за пореден път потвърждават значително по-високата чувствителност на Digene HPV теста за CIN2+ увреждания, която е установена в над 300 предходни научни доклада.

HPV инфекцията е основната причина за развитие рак на маточната шийка. В световен план, всяка година този тип рак засяга приблизително 500 000 жени и заема второ място по честота след рака на гърдата. Наличието или отсъствието на клинично значими HPV инфекции се установява чрез Digene HPV теста, който може да си направите в ДКЦ „Асцендент”. В световен мащаб, тестът се прилага като златен стандарт за профилактика на рака на шийката, в комбинация с цитонамазката.

*Федерална агенция по храните и лекарствата, САЩ

Регистрирайте се ТУК и ще получите намаление на тест за човешки папиломен вирус Digene. За записване на час и повече информация: 02/983 94 94 и 0885542079 или на регистратура. Коментари