ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЛЕКТОРИТЕ ОТ  МОРЕ 2014 - сесия  I
г-жа Лиляна Филипова
г-жа Лиляна Филипова
Експерт
ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЛЕКТОРИТЕ ОТ  МОРЕ 2014 - сесия  I

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЛЕКТОРИТЕ ОТ МОРЕ 2014 - сесия I

Пленарна сесия I - Превенция, скрининг, молекулярна биология и имунология

.

Прикачени файлове

Предикция на фамилен риск и генетични маркери за овариален карцином - проф. д-р Д.Тончева
Опортюнистичен скрининг за овариален карцином - контингенти, методи, съвременни алгоритми - проф. д-р Г. Чакалова
Модели на биологична субкласификация на овариален карцином - доц. М. Георгиева
Модели на антитяло-базирана имунотерапия на овариален карцином - проф. д-р М. Минчев
Реклама

Мнения