Публикация

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЛЕКТОРИТЕ ОТ МОРЕ 2014 - сесия I

Пленарна сесия I - Превенция, скрининг, молекулярна биология и имунология


.

" }-->

Прикачени файлове

Предикция на фамилен риск и генети...
Опортюнистичен скрининг за овариал...
Модели на биологична субкласификац...
Модели на антитяло-базирана имунот...

Коментари