Публикация

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите на МОРЕ 2014 - сесия II

Пленарна сесия II


.

Прикачени файлове

Възможности и граници на трансваги...
Ролята на позитронната емисионна т...
SPECT-CT c 99мTc-ЕС при овариални ...
Интраоперативен перитониален лаваж...
Предиктивни модели в хистологичнот...

Коментари