ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 - част III
Клиника по медицинска онкология
Клиника по медицинска онкология
Лечебно заведение
ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 - част III

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 - част III

Пленарна сесия III - Хирургия при първично ранен овариален карцином

.

Прикачени файлове

Хирургични стратегии при първично ранен овариален карцином - хистология-базиран подход - проф. д-р В. Златков
Обем и граници на системната лимфна дисекция при първично ранен овариален карцином
Хирургия, съхраняваща фертилитета, при овариален карцином - проф. д-р Б. Пехливановв
Реклама

Мнения