ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 - част III
Клиника по медицинска онкология
Клиника по медицинска онкология
Лечебно заведение
ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 - част III

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 - част III

Пленарна сесия III - Хирургия при първично ранен овариален карцином

.

Прикачени файлове

Хирургични стратегии при първично ...
Обем и граници на системната лимфн...
Хирургия, съхраняваща фертилитета,...

Мнения