ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентация на лекторите от МОРЕ 2014 - част IV
г-жа Лиляна Филипова
г-жа Лиляна Филипова
Експерт
ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентация на лекторите от МОРЕ 2014 - част IV

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентация на лекторите от МОРЕ 2014 - част IV

Пленарна сесия IV - Хирургия и лъчелечение при първично авансирал и рецидивиращ овариален карцином

.

Прикачени файлове

Стратегии при рецидивираща болест - вторична циторедукция и хипертермична интраперитониална химиотерапия
Параметри за максимална/оптимална циторедукция при първично авансирал овариален карцином - доц. д-р Божидар Славчев, д-р К. Недялков
Реклама

Мнения