Публикация

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентация на лекторите от МОРЕ 2014 - част IV

Пленарна сесия IV - Хирургия и лъчелечение при първично авансирал и рецидивиращ овариален карцином


.

Прикачени файлове

Стратегии при рецидивираща болест ...
Параметри за максимална/оптимална ...

Коментари