ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 -част VI
Клиника по медицинска онкология
Клиника по медицинска онкология
Лечебно заведение
ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 -част VI

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 -част VI

Пленарна сесия VI - Психосоциална подкрепа и медицински стандарти при овариален карцином

.

Прикачени файлове

Роля на психолога като част от цялостния терапевтичен процес при пациенти с онкологични заболявания - Екатерина Виткова, Елена Атанасова
Психологична и психопатологична характеристика на пациенти с овариален карцином - Елена Атанасова, Екатерина Виткова
Терапевтични подходи за контрол на болка при пациенти с онкологични заболявания - Мария Иванова - КОЦ - Враца, съавтор Каролина Горанова - гл.медиицнска сестра Каролина Горанова - КОЦ-Враца
Реклама

Мнения