ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 -част VI
Клиника по медицинска онкология
Клиника по медицинска онкология
Лечебно заведение
ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 -част VI

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - Презентации на лекторите от МОРЕ 2014 -част VI

Пленарна сесия VI - Психосоциална подкрепа и медицински стандарти при овариален карцином

.

Прикачени файлове

Роля на психолога като част от цял...
Психологична и психопатологична ха...
Терапевтични подходи за контрол на...

Мнения