Публикация

Доц. Борислав Георгиев за дислипидемиите (ВИДЕО)

.


Доц. Борислав Георгиев, Национална кардиологична болница:

Основният проблем в лечението на дислипидемиите в България е, че страхът от по-високи дози статини води до непостигане на прицелните стойности на холестерола при пациентите с висок риск от сърдечносъдови събития. В Европа и в САЩ се наблюдават пациенти с много нисък LDL-холестерол, дори до стойност 0, при които няма никакви клинични проблеми. В практиката навлизат нови поколения медикаменти, каквито са моноклоналните антитела. Става въпрос за PCSK-9 инхибитори. Те доказват ролята си в лечението на фамилните хомозиготни и хетерозиготни дислипидемии. Очаква се да навлязат в България в рамките на 1 година. 

" }-->

Коментари