Публикация

Доближаваме световните стандарти в хирургията на рака на панкреаса (ВИДЕО)

От 23 до 26 октомври т. г. София ще бъде домакин на XIV Национален конгрес по хирургия


Хирургичното лечение на рака на панкреаса у нас се доближава до световните стандарти. Преживяемостта на пациентите се увеличава, което се дължи на опита на българските хирурзи, натрупан през последните десетилетия. Това коментира председателят на Българското хирургическо дружество акад. Дамян Дамянов преди ХІV Национален конгрес по хирургия, който ще се проведе от 23 до 26 октомври т. г. в София. 

Оперативното лечение на заболявания на задстомашната жлеза е сред акцентите на предстоящия научен форум. Другите основни теми са хирургията на черния дроб, на кардията на стомаха и спешната хирургия.

Богата научна програма ще бъде допълнена с видеосесии, представяне нови оперативни техники, модерни апаратура и материали.

По думите на акад. Дамянов лапароскопската хирургия трябва да се владее от всеки млад хирург и в никакъв в случай не бива да бъде противопоставяна на традиционните оперативни методи. Той припомня, че модерното медицинско направление е включено в обучението на специализантите по хирургия.

По оперативна техника и подход към хирургичните заболявания сме достигнали най-добрите световни и европейски практики, коментира председателя на Българското хирургическо дружество. Според него обаче е налице огромно изоставане в организацията на здравеопазването, в заплащането на специалистите, както и в отношенията лекар-пациент.

Коментари