Публикация

Ранна диагностика при овариален карцином

Автор: доц. д-р Божидар Славчев, акушер-гинеколог, онколог

 

Овариалния карцином СТ. ІІІ-ІV е петото по честота злокачествено образувание в България и света, второ по честота генитално образувание и шестата причина за смърт.

 

 

Наследствените фактори:

  • пациентки с първа степен родство имат 3,6 пъти увеличен риск, в сравнение с общата популация
  • при 2 или повече роднини с КЯ, поне при 1 първа степен рискът нараства до 50%

Противоречиви заключения:

  • извършване на профилактична оофоректомия при жени в рискови групи,
  • скринингови тестове при високо рискови групи,
  • генетични тестове при застрашени групи ,
  • профилактични схеми при високо рискови групи – орални контрацептиви с продължително приемане редуцират 50% риск от КЯ

Пълната презентация може да видите на прикачения файл:

Прикачени файлове

РАННА ДИАГНОСТИКА ПРИ ОВАРИАЛЕН КА...

Коментари