Публикация

Зависимост между стадия на овариалния карцином и придружаващите заболявания при възрастни и много възрастни пациентки

Прикачени файлове

ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ СТАДИЯ НА ОВАРИАЛНИЯ КАРЦИНОМ И ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ И МНОГО ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТКИ

Коментари