Публикация

Зависимост между стадия на овариалния карцином и придружаващите заболявания при възрастни и много възрастни пациентки

Анализ на взаимовръзката между стадия на овариалния карцином и придружаващите заболявания при пациентки над 70 год. възраст.


Материали и методи:

  • За периода 01.01.2011 г.-31.12.2013 г. през клиниката по Гинекология към СБАЛО-ЕАД, София, са преминали 30 жени над 70 год. възраст, диагностицирани и лекувани с овариален карцином.
  • Средната възраст на пациентките лекувани в III- ти ст. на овариалния рак е била 73,5 год., а на тези лекувани в I - ви ст. - 71,6 год
  • 20 от пациентките са били в III- ти стадий, една - в IV- ти стадий и 9 жени - в I -ви стадий на заболяването.
  • При всички разгледани пациентки е имало поне едно придружаващо заболяване.

Пълната презентация може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ СТАДИЯ НА ОВАРИАЛ...

Коментари