Публикация

Никога не е късно за съвременна терапия в кардиологията

Възрастните пациенти се нуждаят от по-прецизна преценка на дозите


Не са оправдани опасенията на много лекари, че при прилагането на съвременна антихипертензивна, реваскуларизационна, антитромбозна терапия, както и на терапия срещу сърдечна недостатъчност при пациенти над 80 години, рискът надвишава ползата. Възрастните пациенти се нуждаят от по-прецизна преценка на дозите, съобразяване на коморбидността, по-чест контрол, но при тях са показани всички съвременни методи за лечение в кардиологията. Това е мнението на проф. Светла Торбова, д-р Борислав Борисов, проф. Снежана Тишева, проф. Федя Николов

" }-->

Коментари