Публикация

Случаи с бенигнена овариална патология при предоперативни и интраоперативни белези за малигнитет

Презентацията е изнесена на XVIII-та Национална конференция по онкогинекология в Правец, 16.09 -19.09.2014 г.


Случай 122 годишна пациентка с плътен, пермагнум тератома адултум , асцит , ипсилатерални на формацията хироуретер и хидронефроза , повишен Са 125 и милиарна перитонеална псевдокарциноматоза.

Пълната презентация може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

Случаи с бенигнена овариална патол...

Коментари