Публикация

Водещи детски хирурзи искат да правят демонстративни операции в Стара Загора

Тази есен в Братислава, Словакия, всички квалифицирани детски хирурзи, които имат интерес в педиатричната минимално инвазивна хирургия, отбелязаха напредъка на технологиите, както и свързаните с нея иновации, използвани от детско-хирургичните специалисти, учени, техници, медицински сестри.


Доц.д-р Красимира КАЛИНОВА, специалист по обща и детска хирургия:

Представител от България на годишната конференция на Европейската асоциация на ендоскопските детски хирурзи беше доц. д-р Красимира КАЛИНОВА, ръководител на Катедра по Детска хирургия към Медицински факултет на Тракийския университет в Стара Загора. Лапароскопската хирургия представлява миниинвазивна хирургия, която е отражение на високомодерна технология, с която се провеждат почти всички хирургични интервенции. Предимствата на лапароскопската хирургия по отношение на класическата хирургия са много и това, че пациентът няма класически разрез, който може да бъде доста голям, зависи от оперативната намеса. Болките при пациента са значително малки и употребата на аналгетици е намалена, съкратени са многократно болничните дни, както и възстановяването на самите пациенти след операция- те за много кратко време стават работоспособни.

Европейската асоциация на ендоскопските детски хирурзи (ESPES) има за цел развитие и иновации в областта а Minimal Accessхирургия, хирургията на юноши, деца, бебета, новородени или дори фетуси. Целта е предоставяне на отлични грижи за пациентите, създаване на условия за споделянето на мнения и опит между хирурзи от различни държави, разработване на нови методи за диагностика и лечение.

Научната програма за тази година включваше 169 висококачествени резюмета и 87 презентации, три отлични ключови тематични лекции от водещи учени Рейнбърдж Лоузън от САЩ,А.Разумовски от Москва, М.Дейвънпорт от Лондон, както и минисимпозиуми по торакоскопска и лапароскопска хирургия. Във форума участваха 236 лекари от 27 европейски страни. Конференцията бе изключително полезна за мен и за докторанта ми д-р Динков.

Видяното ни дава основание да продължим търсенето в посока оборудване с адекватна апаратура и прилагане на тези методи в операциите по повод възпалителни процеси на апендикс и жлъчен мехур, пилорна стеноза, тумори в коремната кухина, диафрагмални и ингвинални хернии. Тези операции, разбира се, имат своите показания и противопоказания, особено в детска възраст и се прилагат многоселективно. Тази година за пореден път имах възможност да се срещна и с президента на асоциацията проф. Азад Нажмалдин от Лийдс, Англия, и с проф. Фабио Чиаренца от Италия. Те изразиха своето желание за продължаване на обучителната им програма в България, както и за провеждане на демонстративни операции в Стара Загора.

Коментари