Публикация

Профилактиката – ангажимент на грамотните жени

У нас от различните форми на злокачествени заболявания на репродуктивните органи н заболяват над 6700 жени.


Доц. д-р Виктор Златков, началник на Диагностично консултативния блок в СБАЛАГ “Майчин дом”, за опасностите, които крие пренебрегването на гинекологичните прегледи:

Доц. Златков, разбраха ли вече жените колко е важно редовно да посещават гинеколога, дори и да нямат оплаквания?

В момента нашето общество, като част от “глобалното село”, е подложено на масиран информационен поток от класическите медии и интернет. Всеки човек за секунди може да получи огромна и подробна информация по всеки проблем.

Но ефектът от този информационен поток е различен при отделните жени. Някои от тях стават по-отговорни и дисциплинирани, други се плашат и са склонни да неглижират риска.

По-лошото е, че здравната информация не подлежи на контрол и много често пациентките стават жертва на различни грешни представи или полуистини, зад които понякога се крият и определени търговски интереси. Не е лошо пациентите да са грамотни, но интерпретацията на медицинския проблем да бъде оставена в ръцете на съответния специалист.

Какъв е минимумът от прегледи и изследвания, които всяка жена трябва да прави?

У нас няма официални правила за профилактика и скринингови изследвания. Отговорният подход е жената да ходи на гинекологичен преглед с взимане на цитонамазка от маточната шийка, а при жените над 40 г. и мамография.

По преценка на лекаря се извършва изследване на различни кръвни лабораторни показатели, ултразвуково изследване на детеродните органи в малкия таз и млечните жлези.

Разумният интервал за извършването на тази профилактична програма е веднъж годишно, а след два последователни прегледа с благоприятен резултат, е възможно и удължаването на този срок, напр. веднъж на 2 г. И обратното, ако има някои тревожни или неясни резултати, срещите със специалиста трябва да бъдат на значително по-кратък интервал (1, 3 или 6 м.).

Как се подреждат по значимост основните онкологични заболявания при жените?

В България годишно по данни на Националния раков регистър (за 2005 г.), новозаболелите от различните форми на злокачествени заболявания на репродуктивните органи на жената са 6748.

Половината от тях (3534) са заболявания на млечните жлези, 1150 на лигавицата на тялото на матката, 1068 на лигавицата на маточната шийка, 826 на яйчниците и останалите са на други локализации.

Значимостта на тези заболявания не се определя само от тяхното разпространение. Важен критерий от епидемиологична гледна точка е показателят за смъртността. Там безспорен “фаворит” е ракът на яйчника, следван от този на гърдата, на маточната шийка и маточното тяло.

Трябва ли да се изследват туморни маркери, без да има конкретни съмнения. Те имат ли профилактична стойност?

Туморните маркери са различни съставки на туморните клетки, чиято поява и повишена концентрация в телесните тъкани и течности е свързана с възникването и нарастването на злокачествени тумори в организма.

Те намират приложение за скрининг, за диагностика, за определяне на терапевтичното поведение и проследяване. В онкогинекологичната практика се използват различни туморни маркери в зависимост от вида на рака и органната локализация.

Много от тях не са специфични само за един единствен тип злокачествени образувания, като трябва да се знае, че нивата могат да бъдат повишени, както при различни злокачествени, така и при някои доброкачествени заболявания.

Най-значима роля туморните маркери имат при оценка и проследяване състоянието на пациента след проведено лечение. Те могат да дадат информация за рецидив на заболяването 6 месеца преди всяка друга диагностика, вкл. и съвременните образни методи.

Вече споменахте, че един от най-коварните тумори е на яйчниците. Как може да се открие в съвсем ранен стадий?

Първична профилактика при рака на яйчника липсва поради недостатъчно познаване на причините и механизмите за възникването му. Вторичната профилактика изисква високо ефективни и икономически изгодни диагностични методи.

За ранно откриване на рака на яйчника най-често се използват гинекологична палпация, туморни маркери и ултразвуково изследване. Понастоящем високата цена и все още ниската ефективност не позволяват те да бъдат препоръчани за масов скрининг при жени без оплаквания.

Въпреки това при рака на яйчника е възможно прилагането на селективен скрининг при жени с висок наследствен риск. Такъв скрининг следва да включва гинекологичен и ехографски преглед, както и изследване на туморния маркер С-125 веднъж на две години, след двадесет и петата година на жената.

Кое е водещото при профилактиката - лабораторната и образната техника или квалификацията на лекаря?

Всяко злокачествено заболяване има своя специфика в зависимост от предизвикващите и рисковите фактори, биологията на тумора и от клиничната изява.

Това многообразие на заболяванията изисква комплексен подход, в чиято основа е опита и квалификацията на лекаря да познава и приложи най-ефективните лабораторни, образни и др. методи за скрининг и диагностика.

При изобилието от клиники и частни кабинети как една жена може да се ориентира къде действително прегледите се извършват високо професионално?

На практика, няма механизми за контрол на качеството на извършваната дейност. Пациентите най-често са привлечени от агресивна реклама, съвети на близки и познати и “лъскавия” вид на съответното здравно заведение. За съжаление, това не винаги е най-доброто.

Коментари