Публикация

Карциномът на простатата вече поразява и 40-годишни

Няма характерни симптоми. Профилактичните прегледи са много важни, защото дават шанс за оперативно лечение


Простатният карцином е на второ място сред смъртоносните ракови заболявания.  То се подмладява в световен мащаб. В клиниката по урология в УМБАЛ "Св. Георги" сме имали пациенти на 45 и дори на 40 години. 

В България не съществува 

скрининг на рака на простата 

и това е проблем за ранната диагностика на заболяването. Обичайно скринингът е по желание на пациента или по препоръка на фамилния лекар. В известна степен възможността за изследване на туморния маркер безплатно веднъж на 2 години с талони от личния лекар е все пак крачка в ранното откриване на тумора.

Профилактичните прегледи 

са много важни

защото ранната диагностика дава шанс на пациента за радикално оперативно лечение и за излекуване.Когато заболяването се хване в ранен стадий и се приложи правилното лечение 60-70% от пациентите имат 5 и повече години свободна от карциноми преживяемост.При напреднал стадий преживяемостта е много ниска- под 1 година за най-голям брой пациенти. В Клиниката по урология разполагаме с възможностти за съвременна диагностика на рака при съмнение за простатен карцином и съмнителна находка при дигитално ректално изследване. Прилагаме съвременни биопсични схеми за трансректална простатна биопсия под ехографски контрол. Натрупаният опит е обобщен в дисертационен труд: "Трудности и подходи в диагностиката на рака на простатната жлеза", написан под мое научно ръководство.  През 2012 г. участвах в Национален експертен борд и издадох 2 обучителни книжки, които ги има и в интернет пространството. Едната е озаглавена „Поведение при простатен карцином” и другата е „Учебна книга за продължаващо медицински обучение за простатен карцином”. Книгите са ориентирани към  пациенти.

Рисков фактор за развитие на простатен 

карцином е  нарастващата възраст

Същото важи за етническият произход (среща се по-често при афроамериканците) и наследствеността. При рак на простата у някой от роднините от първа линия рискът за възникване на болестта е 2-3 пъти по-голям. Факторите на външната среда нямат доказана роля.

Радикалната простатовезикулоектомия 

остава златен стандарт

за лечение на ограничен простатен карцином. В  напреднал стадий на болестта лечението е чрез максимална андрогенна блокада. Това означава, че се премахват източниците на андрогенна продукция, т.е. прави се  химическа или хирургическа кастрация. За съжаление тези мерки  имат палиативен ефект

Коментари