Публикация

Новостите в гастроентерологията обсъждат във Варна

Научният форум ще разгледа най-честите болести на гастроинтестиналният тракт, черния дроб и панкреаса, както и съвременните методи за изследване в областта на ехографията и ендоскопията


Проф. Искрен Коцев

Медицински университет - Варна, УМБАЛ „Света Марина“ - Варна, БАНИ и Клиниката по хепатогастроентерология организират редовния си ГАСТРОФОРУМ ВАРНА 2014 НОВОСТИ.

Тази година той ще се проведе от 28 до 30.11.2014 г. в хотел „Интернационал“ в кк „Златни пясъци“.

Включени са сесии, засягащи най-честите болести на гастроинтестиналният тракт, черния дроб и панкреаса. Ще бъдат разгледани и съвременните методи за изследване с новите им разновидности в областта на ехографията и ендоскопията.

Лекциите от симпозиума ще бъдат събрани в тематична книга, която ще получи всеки от участниците.

За лектори са поканени изтъкнати специалисти от Варна и страната.

Може да изпращате Вашите съобщения и финансови преводи до организатора на мероприятието - „АБ Травел“ ООД, с управител Донка Георгиева. Банкови сметки:

IBAN: BG75UBBS80021058449716

BIC код: UBBSBGSF

Банка: ОББ – Варна

или

IBAN: BG97RZBB91551082599515 - BGN

BIC код: RZBBBGSF

Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК

Проф. д-р Искрен Коцев, д.м.н.

Ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология

УМБАЛ „Св. Марина“

МУ, гр. Варна

Коментари