Публикация

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИТЕ И ЕВРОПЕЙСКОТО РЪКОВОДСТВА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

.


В края на 2013 година, след повече от 10-годишно очакване, в рамките на два последователни дни в САЩ бяха публикувани две нови ръководства за поведение при артериална хипертония (АХ) – на Joint National Committee (JNC) 8, панел от експерти, свикан от Националния институт сърце, бял дроб и кръв*, публикувано в Journal of the American Medical Association (JAMA) (1), и на Американското дружество по хипертония (ASH)* и Международното дружество по хипертония (ISH)*, публикувано в Journal of Clinical Hypertension (2).

В Европа се ограничихме с един документ: Европейското дружество по хипертония (ESH)* публикува своите обновени насоки за поведение при АХ прeз юли 2013 година в Journal of Hypertension (3). Алтернативни/конкурентни документи не са публикувани – напротив, националните дружества в страните-членки на ЕС приемат и прилагат в практиката тези нови указания.

Нямаше да има нищо лошо в едновременното издаване на няколко ръководства за поведение в една и съща област стига препоръките в тях да съвпадаха. Но това не е така – разлики между посочените три ръководства съществуват и те засягат някои основни моменти в терапевтичното поведение, а по брой са достатъчни, за да предизвикат повишение на артериалното налягане (АН) при кардиолозите, лекуващи пациенти с АХ (на практика – всички кардиолози).

Подробно описание на този материал, публикуван в списание Кардио Д, можете да намерите тук

Коментари