Публикация

МЕТОДA НА ОБЕМНАТА РЕДУКЦИЯ И ОТДЕЛЯНЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ КРЪВНИ ТЕЛЦА

Методът на обемната редукция и отделяне на червените кръвни телца, който прилага Future Health, е доказано по-добър от този на съхраняване на цялата кръв, практикуван от други тъканни банки. Основните насоки показват, че цялата кръв не се препоръчва като начин на съхраняване на стволови клетки.


В английската банка Future Health Тechnologies кръвта от пъпната връв на новороденото се обработва преди замразяване по метода на обемната редукция. По този начин процедират и почти всички тъканни банки, с изключение на малък брой от тях, които предпочитат да запазят пробата от кръв, без предварително да я обработят.

Важно е да се вземат напредвид важни ключови моменти при избора между двата метода.
Националните публични банки за съхраняване на стволови клетки от пъпна връв по цял свят използват Единствено и Само обемната редукция преди да преминат към криопрезервиране. Това е методът, приет като индустриален стандарт в Обединеното Кралство.
Съхраняването на цялата кръв е най-евтиния начин на обработка и запазване на проби от стволови клетки. Не се изисква никакъв технологичен процес, тъй като не се разпределят компонентите на кръвта : еритроцити и плазма от една страна и стволови клетки от друга. При евентуална бъдеща трансплантация обаче червените кръвни телца и плазмата трябва да се отделят преди да бъдат приложени. В този случай кой, освен разбира се Вие, ще поеме разходите по обработката ?

Коментари