Публикация

Бактериална лекарствена резистентност в България

Презентация на проф. Тодор Кантарджиев, Национален център по заразни и паразитни болести, показана по време на V Национален симпозиум на Българска асоциация детска пневмология - Пловдив 2014


Бактериална лекарствена резистентност в България

Презентацията можете да разгледате в прикачения файл!

" }-->

Прикачени файлове

Бактериална лекарствена резистентн...

Коментари