Публикация

Плазмаферезата е метод за пречистване на кръвта от антитела

Прилага се като подготовка за бъбречна трансплантация, когато има висок риск от тъканна несъвместимост


Стоян е пациент на Клиниката по нефрология и трансплантация на Александровска. Сега очаква да му бъде присаден бъбрек от неговата майка. Това ще е втора трансплантация за него. Преди 10 г. получава бъбрек от трупен донор в Санкт Петербург, но той спира да функционира.

За да бъде успешна сега операцията, се налага Стоян да мине през високотехнологична и скъпа манипулация за пречистване на кръвта – плазмафереза. Тя се налага, защото има антитела към антигени на майката. Казано иначе, ако нейният бъбрек му бъде присаден веднага, той ще бъде отхвърлен. Антителата са сериозен риск за тъканна несъвместимост.

В Александровска разполагат с необходимата апаратура и квалифицирани специалисти за плазмафереза. Съществуват обаче административни и финансови пречки. От Министерство на здравеопазването заплащат само една процедура, а средно на пациент са необходими пет, казва проф. Емил Паскалев, началник на Клиниката. Консумативите са скъпи и една процедура излиза около 3000-3500 лв., а общо средно – 15 500 лв.

Проф. Паскалев дори не се опитва да обяснява на колегите си в чужбина с какви неща е принуден да се съобразява българският лекар. Те изобщо не биха разбрали за какво става дума, казва той. В други страни плазмаферезата се прилага рутинно толкова пъти, колкото е необходимо. И всички разходи се покриват от здравните фондове.

Парадоксално е, докато държавата се скъпи за плаща тези разходи у нас, изпраща чрез Комисията за лечение в чужбина пациенти за същата процедура навън, където тя струва в пъти по-скъпо.

Какво представлява плазмаферезата от медицинска гледна точка?

Антителата се намират в кръвта и търсят съответните антигени. Намерят ли ги, ги прихващат където са, например в бъбрека. Плазмаферезата може да предотврати това. Става дума за филтриране на кръвта с помощта на високотехнологичен апарат. Кръвта преминава през специален филтър, който пропуска само тези молекули от нея, които са с определена големина. Могат да се извличат антитела с различни мембрани, като филтрирането не е за всички анитела едновременно, а само за тези, които имат определена молекулна маса.

По време на един курс се извличат около 30% от антителата. Още по време на процедурата те трябва да се заместят с нещо, за да се съхрани баланса – използва се хуманалбумин. Следят се показателите на важни микроелементи като калий, магнезий, фосфор. При необходимост те също се компенсират. Следи се и кръвното налягане.

Апаратът е висока технология, той сам изчислява какво е необходимо. Специалистите само следят стойностите, които той показва. 

Коментари