Публикация

2 нови апарата ще бъдат купени за Онкоцентъра в Стара Загора

.


На 30.10.2014г на 37-мо  си заседание Общински съвет Стара Загора подкрепи искането на д-р Петьо Чилингиров, управител на „Комплексен онкологичен център“, за даване на разрешение за закупуване на медицинска апаратура за клинична лаборатория.

Техниката, с която се работи в момента – хематологичен анализатор и селективен имунологичен анализатор на фирма АВВОТ, е остаряла и се налага често да се извършват ремонти, което води до затрудняване на диагностично-лечебния процес. Със закупуването на двата нови апарата ще се оптимизира работата в лабораторията, поради ежегодното увеличаване броя на изследванията. Ще се постигне и икономия от разходи за поддръжка и реактиви, се казва в писмото на д-р Чилингиров, изпратено до кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров.

В допълнение на мотивите за закупуване на оборудването е и предвиденото спиране на производството на консумативи и реактиви за тези апарати, за което фирмата е уведомила КОЦ.

" }-->

Коментари