Публикация

Вдигни един Амбинор и тежестите ще олекнат

Амбинор е изключително важен за повишаване на спортната ефективност поради двата си основни ефекта – енергетичен и детоксичен


Аминокиселините са сред най-често употребяваните хранителни добавки от спортистите. Въпреки че те играят важна роля в жизнените процеси на организма по време на спортна активност и възстановяване, съществуват малък на брой научни доказателства за ползите от приемането на аминокиселини. Така например според някои автори добавянето на аминокиселини с разклонени вериги и глутамин не оказва никакъв или минимален ефект върху спортните резултати. От друга страна продължителният прием на L-arginine-L-aspartate има значителен ефект върху метаболитния и кардиореспираторен отговор на субмаксимални натоварвания при здрави спортисти, потвърдено с двойно слепи, плацебо контролирани проучвания. Аргинин аспартатът е приложен за първи път клинично през 1965 г. от Duruy и Beayjat за лечение на физическа и психическа астения. Аргининът самостоятелно или в комбинация с аспартат или други аминокиселини повишава спортните резултати по различни патофизиологични механизми, включващи повишена секреция на ендогенен хормон на растежа (hGH), роля при синтеза на креатин и като прекурсор в продукцията на азотен окис (NO). Аргининовият аспартат (Амбинор) повлиява благоприятно биохимичните, електрофизиологичните и психологичните компоненти на спортната работоспособност чрез:

Подобряване на сърдечносъдовата хемодинамика и нервно-мускулната възбудимост. Установява се подобрение на сърдечния индекс, намаление на мускулната възбудимост и повишaване възбудимостта на n. Ischiadicus. 

Подобряване на максималната кислородна консумация (VO2 max), която нараства с 10 до 40% по време на натоварване.

Подобряване на биологичните отговори на неврона към различни регулаторни агенти (хормони, медиатори, простагландини, лекарства).

Възстановяване на депата на въглехидратите, като по този начин води до увеличаване на енергийния резерв при продължително натоварване. Ефикасно разпределя и поддържа постоянна концентрация на глюкоза в кръвта.

Ускоряване на процесите на оксидацията на свободните мастни киселини и оттам възможностите за енергийното им усвояване.

Общ анаболен ефект с повишаване на протеинемията. Повлияване на метаболитната ацидоза чрез редуциране серумното ниво на млечната киселина.

Понижаване нивото на серумния амоняк с последица намаляване на мускулната умора и увеличаване на издръжливостта.

Понижаване на нивото на уреята и пикочната киселина. Протективно действие при интоксикация на организма. Регулиране на циклите на съня, улесняване приемането на нова информация (ноотропно действие), инхибиране на нарушения в паметта.

В препарата Амбинор двете аминокиселини аргинин (неесенциална) и аспарагин (есенциална) имат индуциран синергичен метаболитен ефект. L-arginine действа основно върху намаление на млечнокиселинната продукция чрез инхибиране на гликолизата, докато L-aspartate увеличава оксидацията на свободните мастни киселини и понижава нивото на серумния амоняк. Допълнително добавеният към тях магнезий, който е есенциален за организма микроелелемент, подпомага функцията на ЦНС (осигурява нормална нервно-мускулна проводимост и намалява освобождаването на стресовите хормони) и ССС (потиска възбудимостта и регулира помпената функция на сърцето). Витамин В6 също е от изключително значение за правилното функциониране нанервно-мускулната,хормонал- ната, кръвотворната и имунната система. В допълнение витамин В6 е необходим за усвояването на магнезий, при което засилва ефектите на последния в организма.

В заключение препаратът Амбинор е изключително важен за повишаване на спортната работоспособност поради двата си основни ефекта – енергетичен (повишава жизнения тонус, увеличава физическата и психическата издръжливост, повишава способността за концентрация) и детоксичен (ускорява отстраняването от организма на крайни токсични продукти на обмяната). Важно е да се отбележи, че тези ефекти се проявяват след продължителен прием на двете аминокиселини в комбинация с магнезий и витамин В6. 

Препаратът Амбинор има много добра фармакокинетична характеристика: добра чревна резорбция след перорален прием, добро разпределение в тъканите (черен дроб, мозък, хипофиза, надбъбреци, мускули, тестиси), елиминира се главно чрез бъбреците. Ефективното действие на препарата започва 3-4 дни от началото на приложението му. Не се наблюдават нежелани лекарствени реакции. Амбинор не е включен в списъка на забранените допинг субстанции на WADA.

Д-р Георги Попов, Клиника по инфекциозни болести, ВМА, София

" }-->

Коментари