Публикация

Ламята и златната ябълка или #КОЙ открадна бъдещето на българските лекари

На 02.11.2014 се проведе форум за работа за лекари в чужбина.


Ние гражданската инициатива Млади лекари за ново здравеопазване, която обединява няколко неправителствени организиации (АСМБ – София, АРМО, БЛЕСС, Фондация „Остани“, АСМБ ) махме щанд, като целта ни беше да се обърне вниманието на общесвото към проблемите на младите лекари. В център на събитието беше карикатурата #кой и златната ябълка.

Младите лекари ще излезнат с обща позиция относно какво трябва да се случи в сферата на специализациите и наредба 34.

Перспективите към момента са трагични – по актуални данни 80% от завършилите медицина имат намерение да търсят реализация в чужбина. Ако тенденцията се запази, предвид възрастовото разпределение в съсловието, рисковете страната ни да остане без лекари до 2020 г. са напълно реални.

Факторите, принуждаващи абсолвентите по медицина да напуснат България са добре известни – липса на възможност за стартиране на желаната специализация; отсъствие на регламент, гарантиращ адекватни трудово-правни отношения между тях и болничните заведения; слаба преподавателска ангажираност и лошо качество на обучението; технологично оборудване, което не покрива необходимите стандарти; провокирани обществени нагласи, поставящи цялото съсловие в незаслужена и обидна позиция.

Коментари