Публикация

Изследване за Хомоцистеин в МДЛ "Лина"

Предлагаме на Вашето внимание информативен материал относно новия тест – Хомоцистеин, който вече е включен в продуктовата листа на лаборатории „ЛИНА”.


1.Същност:

Хомоцистеинът е сяра - съдържаща аминокиселина, която се продуцира при вътреклетъчния метаболизъм на метионина и е прекурсор на цистеина.Метаболизмът на хомоцистеина е зависим от някои витамини от група В, като вит. В12/ кобаламин/, вит.В6 /пиридоксин/, вит.В2 /рибофлавин/ и вит.В9 / фолат/.Голям брой проучвания установяват, че намаления внос на тези витамини е свързан с повишени концентрации на хомоцистеина.Ниските концентрации на фолиева киселина и вит. В1 могат да нарушат конверсията на хомоцистеин до метионин, което води до повишени плазмени нива на хомоцистеина.Други проучвания установяват, че допълнителния внос на фолиева киселина и вит.В12 водят до понижаване на нивата на хомоцистеина. Хомоцистеинът в плазмата се намира под формата на свързан с различни белтъци, най-често албумин и небелтъчно свързан / свободен хомоцистеин/.Тестът за тотален хомоцистеин определя всички налични форми в плазмата.

Повишените нива на хомоцистеин са рисков фактор за атеросклероза, сърдечно – съдови заболявания, мозъчносъдови заболявания, венозен тромбоемболизъм.

2.Материал за изследване :

Хепаринизирана или EDTA плазма са предпочитаните биологични проби, но изследването може да бъде извършено и от серум.

3.Преданалитични изисквания и условия повлияващи концентрациите на хомоцистеина:

Консумацията на чай и кафе повишават нивата на ХЦ с 20%.Повишеният внос на белтъчни храни също увеличава ХЦ, но тези промени са преходни и нивата му се нормализират след 12-часово гладуване.Поради това, за да се избегнат дневните вариации на ХЦ, свързани с хранителните навици на пациентите, е желателно изследването, както и контролното му проследяване да се извършват по едно и също време на деня – сутрин на гладно.

Някои лекарства и хранителни добавки могат да доведат до фалшиво завишени резултати за ХЦ.Някои от тях са: s-adenozyl-methionine, methotrexate, carbamazepine,phenytoin, anti – convulsants, 6- azauridinetriacetate.

Бетаитът, холинът, фолиевата киселина, витамини от група В могат да понижат нивата на ХЦ.

4.Индикации за изследване на ХЦ и клинично значение:

За диагноза на хомоцистинурия – вроден дефект на метаболизма, водещ до повишена екскреция на ХЦ с урината, съпроводено с екстремни концентрации на ХЦ в кръвта > 100 μmol/lи проявяващо се със симптоми на венозен тромбоемболизъм, дислокация на очната леща, прогресивна миопия, забавено умствено развитие, остеопороза, Марфан – подобен външен вид.

За диагноза на фолат / кобаламин дефицит – ХЦ може да се използва като скриниращ тест за ранно откриване на дефицит на тези витамини при пациенти, рискови за развитието им или проявяващи дискретни, неспецифични симптоми, тъй като ХЦ започва да се повишава рязко още при долно – гранични стойности на посочените витамини.При проявена клиника и налични хематологични промени, насочващи към дефицит на фолиева киселина или Вит. В12 е необходимо направо да се определят техните концентрации.

За оценка на риска от сърдечно – съдови заболявания и инциденти. При високо рискови популации, повишеният ХЦ е прогностичен маркер за повишен риск от нови сърдечно – съдови инциденти и смъртност.При такива пациенти е препоръчително, да се поддържат по- ниски нива на ХЦ – 9 -10 μmol/l.

Усложнение на бременността – Бременните жени имат по – ниски нива на ХЦ от небременните, обикновено около 5- 6 μmol/l. Стойности над 10 μmol/l се наблюдават рядко.Повишеният ХЦ при бременност се свързан с повишен риск от плацентарна васкулопатия, прееклампсия, повтарящи се аборти, преждевременно раждане, ниско тегло на новороденото, отлепяне на плацентата.

5.Референтни граници – 5 – 15μmol/l , като трябва да се отбележи, че мъжете проявяват тенденция за по – високи стойности спрямо жените, както и постменопаузалните жени в сравнение с пременопаузалните.

С пожелание за ползотворна съвместна дейност:( д-р В.Костадинов - управител)

Коментари