Публикация

В София се провежда Трета национална конференция по сексуална медицина

Сексуалната медицина е интердисциплинарна област посветена на сексуалните нарушения при двата пола, на техните причини и последствия за индивида, двойката и обществото


Българската асоциация по сексуална медицина (БАСМ) организира Трета национална конференция по сексуална медицина, която ще се проведе от 7 до 9 ноември 2014 г. в гр. София, сградата на БЧК, разположена на бул. „Джеймс Баучер“ 76. Програмата на събитието можете да намерите в прикачения файл.

Сексуалната медицина е интердисциплинарна област посветена на сексуалните нарушения при двата пола, на техните причини и последствия за индивида, двойката и обществото. Тези проблеми се изследват в общо-медицински фундаментални и приложни аспекти от гледна точка на уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, психиатри, невролози, дермато-венеролози, общопрактикуващи лекари, деонтолози и други специалисти. Както в успешно преминалите вече две национални конференции, така и в Третата национална конференция ще участват български и международни специалисти.

Темата за сексуалната медицина ще бъде поставена с интердисциплинарен дизайн. Затова основната цел на Конференцията е да представи актуалното състояние на научните знания и да популяризира достиженията в тази сфера. Някои от темите, които ще бъдат разгледани, включват урологичните, ендокринологични, кардиологични, неврологични и сексологични аспекти на еректилната дисфункция, нарушенията в либидото, оргазма и еякулацията при мъжете, най-значимите урологични и гинекологични заболявания, имащи отношение към сексуалната функция; хипогонадизма при мъжете; сексуалната дисфункция при жените; съвременните аспекти на сексологичното консултиране; значението на сексуално-трансмисивните заболявания; психиатрични и съдебно-медицински проблеми и редица други. Конференцията е ориентирана към всички медицински специалисти, които се интересуват и работят в областта на сексуалната медицина. Очаква се в конференцията да вземат участие около 250 души. 

Българската асоциация по сексуална медицина е създадена през 2006 г. Тя е член на Европейското друже- ство по сексуална медицина (European Society for Sexual Medicine), Международното дружество no сексуална медицина (International Society for Sexual Medicine) и на Съюза на Българските медицински специалисти (СБМС). Членовете на БАСМ представляват всички упоменати специалности. 

От името на БАСМ имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в работата на Конференцията. 

С уважение: Проф. Здравко Каменов, д.м.н. Председател на БАСМ

Прикачени файлове

Програма на Трета национална конфе...

Коментари