Публикация

Ключът към женското здраве

Интервюто е публикувано в бр. 97 на сп. Vagabond


Защо е важно редовно да посещаваме гинеколог и какви изследвания трябва да включва посещението?

Когато фокусът и усилията на хората се насочат към профилактиката, с малко средства може да се постигнат отлични резултати. Ако за първичната профилактика (подобряване средата на живот, предпазване от вредни въздействия, осигуряване подходящи условия за почивка, психичен и емоционален комфорт в работата и др.) са необходими координирани действия на обществото и значителен финансов ресурс, то за вторичната профилактика най-важна е личната мотивация. Затова и провеждането на гинекологичен профилактичен преглед се препоръчва веднъж годишно при всички девойки и жени, които водят полов живот или са на възраст над 21 години.

Под профилактика се разбира комплекс от дейности, включващи стандартен гинекологичен преглед, цитологично изследване на материал от маточната шийка и ехографско изследване на малкия таз. При необходимост се извършват вирусологични или други допълнителни изследвания. Например ракът на маточната шийка е резултат на трансформация на клетки и тъкани, които преминават през предракови стадии – напълно лечими със съвременните средства, при наличие на добри специалисти и мотивирана пациентка.

Разкажете повече за хирургията с лапароскоп.

Лапароскопията е резултат от стремежа за минимална инвазия при хирургичните намеси, и е по същество ендоскопска операция. В болнични условия и под анестезия се правят 2 до 4 малки отвора на коремната стена с размер до 1 см. През първия се вкарва миниатюрна камера, с която се прави оглед на органите в коремната кухина и малкия таз. Другите отвори се използват за различни инструменти за извършване на необходимата операция. Терминът "безкръвна операция" не е съвсем точен, тъй като при лапароскопията все пак има кървене, но кръвозагубата е в пъти по-малка отколкото при "отворената хирургия". Болничният престой след лапароскопски достъп е много по-кратък. Възстановителният период също е по-кратък и протича по-леко.

Какво ви подтикна да специализирате роботизирана хирургия? Какви приложения има тя в гинекологията?

Бурното разнитие на технологиите и комуникациите определя и най-модерния етап в развитието на миниинвазивната хирургия. От 2001 г. насам са разработени няколко системи, при които принципът е сходен – пациентът се подготвя, асистентът въвежда инструментите и камерата в оперативното поле, фиксира ги в "ръцете" на робота, а операторът застава пред конзолата с екрана като командва действието на инструментите. Категорични са предимствата на роботизираната хирургия в сравнение с отворените операции. Te включват по-малка кръвозагуба, по-ниско ниво на следоперативната болка, по-къс болничен престой, по-ниско ниво на усложнения и по-бързо възстановяване.

Личната ми първа среща с робота Da Vinci беше на Европейския конгрес по онкогинекология в Белград през 2009 г. Апаратът беше изложен в конгресния център, като всеки от делегатите можеше да опита да работи на тренажора. Когато седнах , усетих предимствата на тази нова ендоскопска техника: голям обем движения в оперативното поле, многократно увеличение на реален 3D образ, сигурност в инструментите. Това ме мотивира да се развивам и в областта на робот-асистираната хирургия.

На 3-4 октомври 2014 г. в София се проведе Третият конгрес на Дружеството по роботизирана хирургия за югоизточна Европа, където отново бяха демонстрирани огромните възможности на робота Da Vinci. В София, в МБАЛ "Доверие" вече работим с такава роботизирана система и съм щастлив да споделя, че резултатът при всяка операция е чудесен!

Какви диагностични преимущества имат колпоскопията и хистероскопията?

Колпоскопията осигурява детайлен оглед с неколкократно увеличение. Изследването дава по-подробна диагностична информация от макроскопския оглед със спекулум, който се използва при гинекологичния преглед. Колпоскопията е неинвазивен метод. Процедурата е безболезнена и е рутинна в специализираните гинекологични кабинети. Изследването се извършва с колпоскоп – специален оптичен уред, който дава възможност за стереоскопично наблюдение с увеличение до 50 пъти, при насочено силно осветление.

Хистероскопията е ендоскопски диагностичен метод за установяване на изменения на маточната кухина и маточната шийка. Съвременните хистероскопски апарати позволяват в една и съща манипулация да се съчетаят диагностика и лечение. Хистероскопията е безценен метод за поставянето на бърза и точна диагноза при пациентки с неправилни маточни кръвотечения, болезнена и/или обилна менструация, кървене след полово сношение, кървене в менопауза, съмнение за вродени аномалии, съмнения за доброкачествени или злокачествени образувания на маточната кухина и маточната шийка, безплодия и спонтанни аборти, съмнения за сраствания в маточната кухина. Хистероскопията се използва и за стадиране на установени злокачествени новообразувания в маточната кухина. Този тип изследване най-често се извършва в болнични условия в рамките на 24 часа. Диагностичната хистероскопия продължава няколко минути и не е болезнена. 

Коментари

Поздрави на д-р Делчев, но нека всички специалисти в БГ,които работят с Да винчи системите се обединят и искат НЗОК да поеме по-голям брой интервенции от 2015г. Защо е нужно пациентите да чакат, а касата да не поеме отговорност за здравето ни?