Публикация

Открито писмо на Гражданска инициатива Млади лекари за ново здравеопазвне

Становище на Гражданска инициатива Млади лекари за ново здравеопазване


Открито писмо на
Гражданска инициатива
Млади лекари за ново здравеопазвне

Становище
на Гражданска инициатива Млади лекари за ново здравеопазване
относно изказана в медиите позиция на Г-н Стефан Воденичаров, председател на Българска академия на науките (БАН), тълкуваща официален проект ,,Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на България”:

Коментари