Публикация

ДНИ НА ОТКРИТИ ВРАТИ „Профилактиката има ключово значение”

Организира Клиниката по ендокринология - УМБАЛ „Д-р Георги Странски” на 14 ноември 2014 г.


По повод Световния ден за борбата с диабета – 14 ноември, Клиниката по ендокринология на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, с Началник доц. д-р Катя Тодорова, организира „Дни на открити врати”. Кампанията се осъществява с подкрепата на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, д-р Наташа Манева.

В рамките на инициативата в три поредни дни: 11-14 ноември 2014 г. в Клиниката по ендокринология ще бъдат провеждани безплатниизмервания на кръвна захар, гликиран хемоглобин,телесно тегло и обиколка на талията на болните със захарен диабет и ще бъдат давани индивидуални консултации за постигане и поддържане на по-добър метаболитен контрол.Поканени за изследване са пациенти със захарен диабет и техните близки, и здрави лицабез диабет, които желаят да проверятнивото на своята кръвна захар и гликиран хемоглобин.

Ще бъдат изнесени три публични общообразователни лекции за пациенти на теми: „Обучение за самоконтролна кръвна захар при втори тип захарендиабет” и „ Диетично хранене при захарен диабет” - на 11 ноември 2014г.и „Грижи за диабетно стъпало” на 12 ноември 2014г. Лекциите в двата дни ще започнат от11.00 ч. И ще се провеждат в зала„Парвум” на Учебен корпус, Втора Клинична база.

Тази година, под мотото„Профилактиката има ключово значение”ще провеждаме скрининг за захарен диабет и затлъстяване сред учениците от 12 клас в средните образователни училища в гр. Плевен. Кампанията се провежда съвместно с Регионалния инспекторат по образование и просвета и лекарите-ендокринолози от Университетската клиника по ендокринология с ръководител доц. Катя Тодорова и от Детската университетскаклиника по ендокринология, с ръководител доц. д-р Чайка Петрова.

Целта на тази кампания е да се идентифицират учениците с отклонения в телесното тегло - наднормено и затлъстяване, които са застрашени от бъдещо развитие на втори типзахарен диабет (Т2ЗД). Основание да фокусираме вниманието си към учениците с повишен риск от диабет е, че при една добре организирана профилактика и ранно обхващане на рисковите лица, можеда предотврати развитието на Т2ЗД в около 55%-58%. Всички ученици с повишен индивидуален риск за диабет ще бъдат насочени към Клиниката по ендокринология за безплатно провеждане на скринингови тестове и прецизно уточняване на здравословното им състояние.

Специален фокус за нашето внимание са и учениците, които са болнис първи тип захарен диабет (Т1ЗД). Освен изследвания, на тях ще бъдат осъществявани индивидуални консултации за постигане и поддържане на по-добър метаболитен контрол.

Ще бъдат проведени два вида лекционни обучения– за здравите ученици и техните учители и за учениците с Т1ЗД, под формата на две публични общообразователни лекции на следните теми: Можем ли чрездиетично и здравословно хранене да съхраним здравето и младостта си.” с лектор Галя Вутова, диетолог към Диабетен центъргр. София, на 13 ноември2014 г. и„Ролята на хипергликемията за възникване на диабетните усложнения” на 12 ноември 2014 г, лектор г-жа Котова, председател на Детското сдружение на децата с диабет .

Рационалността на провеждането на тези активности сред учениците се базира на знанието, че всяка медицинска дейност, водеща до понижение на риска за диабет е важна стратегия за ограничаване на неговото възникване или за поява на диабетните усложнения.

На 14 ноември 2014 г. от 10.30 ч. в зала № 6 на УМБАЛ „д-р Г. Странски” ул „Г. Кочев” 8 ще се поведе работна среща на тема Битката срещу диабета може да бъде спечелена, ако хората и обществото знаят повече”.

Ще участват представители на централната и местна власт, структури от системата на здравеопазването, лица, вземащи управленчески решения, ендокринолози, общопрактикуващи лекари и представители на пациентски организации.

Мероприятията се провеждат под символа на Синият кръг на надеждата „Заедно срещу диабета” съвместно с представителите на Плевенската пациентска организация, която е член на БългарскатаАсоциация Диабет.

Активности под този символ се провеждат навсякъде по света и са в памет на откривателя на инсулина д-р Бантинг, чийто рожден ден е на 14 ноември.

Целта на тези социални активности е да допринесат за повишаване на качеството на лечение на диабетно болните и своевременно да бъдат диагностицирани и отстранени факторите, които водят до появата на диабетни усложнения и свързаната с тях смъртност.

Всяка медицинска дейност, водеща до понижение на тези фактори е важна стратегия за намаляване на разходите за лечение на диабетните усложнения. Чрез тази активност ще се заздравивръзката между лекар и пациент – важен момент в постигането на взаимна удовлетвореност от съвместните действия в полза на хората с диабет.

ЗАПОВЯДАЙТЕ

ДОЦ. Д-Р КАТЯ ТОДОРОВА, ДМ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД

Коментари