Публикация

Ендокринология резюмета - I научно-практикческа конференция на БЛС 2014

В сесията по ендокринология специалистите обсъждаха възможностите за повлияване на някои от най-сериозните усложненията, свързани диабета - диабетна кетоацидоза, хипогликемия, спешни състояния при заболявания на надбъбречната медула


Резюметата от презентациите можете да видите в прикачените по-долу файлове:

Прикачени файлове

Хипогликемия
Диабетна кетоацидоза
Спешни състояния при заболявания на надбъбречната медула

Коментари