Отказването от цигарите подобрява психическото здраве
ДКЦ Асцендент
ДКЦ Асцендент
Лечебно заведение
Отказването от цигарите подобрява психическото здраве

Отказването от цигарите подобрява психическото здраве

Когато не пушат, пушачите изпитват раздразнителност, тревожност и потиснато настроение.

В глобален план тютюнопушенето е една от водещите причини за смърт, която може да бъде предотвратена. Вредният навик е причина за повече от 5 милиона смъртни случая годишно, а тенденцията е броят им да се увеличава. Пушенето е основен рисков фактор за развитието на онкологични, кардио-васкуларни и дихателни заболявания. Спирането на тютюнопушенето значително намалява заболяемостта.

Въпреки че основно внимание се обръща на вредите за здравето, една по-слабо изследвана, но съществена тема в тази област е взаимовръзката между пушенето и психическото здраве. Макар че голяма част от пушачите твърдят, че искат да откажат цигарите много от тях продължават да пушат - те вярват, че това влияе благоприятно на емоционалното им състояние. Пушачите смятат, че пушенето облекчава емоционалните им проблеми, тушира чувствата на депресия и тревожност, стабилизира настроението и помага да се справят със стреса.
Изследванията показват обратното - съществува силна връзка между пушенето и лошото психическо здраве. Как можем да си обясним това?
Когато не пушат, пушачите изпитват раздразнителност, тревожност и потиснато настроение. Те облекчават тези чувства в момента, в който запалят следващата цигара. Така се формира погрешното убеждение, че пушенето подобрява емоциите. В действителност пушенето само по себе си причинява тези емоционални проблеми. Пушачите объркват способността на цигарите да премахнат никотиновия глад с убеждението, че цигарите ги правят по-щастливи и спокойни.

Във връзка с тези открития учени от Центъра за здраве и обществени науки - Великобритания, правят обзор на научните изследвания в тази област. Основна цел е да се проучи промяната в психическото здраве при пушачи, отказали се от вредния навик и резултатите да се сравнят с тези при участниците, които продължават да пушат.
Обзорът на 26 световни изследвания, проследяващи настроението на бивши пушачи в диапазона от 2 месеца до 9 години след отказване от вредния навик, показва, че както субективното качество на живот, така и стабилността в емоционалното състояние значително се повишават при бившите пушачи в сравнение с актуалните такива – т.е..
За оценка на емоционалните характеристики са използвани стандартизирани психологически въпросници и предвид се взимат само статистически значимите различия. В сравнение с пушачите, отказалите се от пушенето участници демонстрират значително по-ниски стойности по следните скали:
- тревожност
- смесена тревожност и депресия
- депресия
- ниво на дистрес.
Освен това бившите пушачи показват значително по-висока степен на удовлетвореност от живота и преобладаващо е позитивното настроение.

В заключение – световните научни изследвания установяват, че отказването от цигарите подобрява психическото здраве.

Мнения