Публикация

Добър психолог- какво значи това?

В интернет пространството често срещам теми като „Препоръчайте ми психолог”, „Добър психолог” и подобни. Когато казваме „добър психолог” като че ли не е много ясно какво стои зад това. Повече- в статията


В интернет пространството често срещам теми като „Препоръчайте ми психолог”, „Добър психолог” и подобни. Когато казваме „добър психолог” като че ли не е много ясно какво стои зад това.

Поради тази причина искам да обърна внимание на някои професионални и етични правила, свързани с професиите психолог и психотерапевт.

«Добрият» психолог уважава достойнството и правата на личността. Психолозите уважават правото на личен живот, конфиденциалност и независимост на хората. В работата си са безпристрастни и се опират на професионалната си компетентност.Избягват нанасянето на вреда и са отговорни за собствените си действия. Психолозите имат морален ангажимент към хуманното използване на постиженията и методите на психологическата наука и практика.

Тук искам да добавя и няколко ясни признака, че в отношенията психолог-пациент/клиент нещо не е наред:

1.Психологът/терапевтът е незаинтересован от Вашия проблем; не помни името, проблема Ви, нещата, които са били засегнати в терапията.

2.Психологът/терапевтът правигаранциии /или обещания.

3.Психологът/терапевтът гледа осъдително или критично на Вашето поведение, начин на живот или проблеми.

4.Психологът/терапевтът обвинява или Ви окуражава да обвинявате близките си за конкретен проблем. Психологът открито застава на нечия страна.

5.Психологът/терапевтът се опитва да бъде Ваш приятел.

6.Психологът/терапевтътинициира допир (докосвания, прегръдки).

7.Психологът/терапевтът се опитва да имат сексуална или романтична връзка с вас.

8.Психологът/терапевтътразкрива прекомерна информация за себе си и говори често за собствените си разбирания и проблеми без никаква терапевтична цел.

9.Психологът/терапевтътиска помощ от Вас за неща, които не са пряко свързани с терапията

10.Психологът/терапевтътразкрива Ваша лична информация без разрешение.

11.Психологът/терапевтътразкрива самоличността на други своите клиенти.

12.Психологът/терапевтът говори твърде много или не говори въобще.

13.Психологът/терапевтът говори с термини и научни факти, които Ви объркват.

14.Психологът/терапевтътдейства като че ли има отговори и решения за всичко и Ви казва как е верния начин да промените ситуацията; казва Ви какво да правите, взема решения вместо вас, или дава често непоискани съвети.

15.Психологът/терапевтът се опитва да Ви задържи в терапия без Вашето желание.

16.По време на сесия психологът/терапевтът си позволява да говори по телефона или да върши други служебни задължения.

17.Терапевтът изглежда прекалено емоционален, засегнат или предизвикан от Вашите чувства и проблеми.

18.Вашият психолог/терапевт често отменя, пропуска или закъснява за Вашата сесия.

Повече за това какво се случва в терапията и кои са най-честите митове за това на

http://psy-consulting.blogspot.com/2014/05/blog-post_5431.html

" }-->

Коментари