Публикация

Битката с диабета може да бъде спечелена, ако хората и обществото знаят повече

АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ


Честотата на захарния диабет общо в страната е9,6%

(диагностициран – 7,1% и недиагностициран – 2,5%), а предиабетът – 3,7%

(нарушен глюкозен толеранс – 1,6% и нарушена гликемия на гладно – 2,1%). Честотата на диабета е значимо по-висока при мъжете в сравнение с жените – 56,7% мъже-диабетици срещу 43,3% жени-диабетици.

Профилактична кампаниясред ученици 


93 ученици над 18 г. от три средни училища.

Целта на кампанията е да бъдат идентифицирани учениците с повишен риск от развитие на захарен диабет.

1. Антропометрични измервания на талия,ръст, тегло и определяне на БМИ.

2. Измерване на кръвно налягане и кръвна захар

3. Определяне на риска за диабет чрез финландски скоров тест

" }-->

Прикачени файлове

Коментари