Публикация

Новости от научните сесии на АСС/АНА

.


Ново американско ръководство за поведение при предсърдно мъждене, допълнителни ползи за перкутанните аортни клапи и ресинхронизиращата терапия, и липса на такива за реналната симпатикова денервация – това са само някои от най-актуалните теми, дискутирани по време на тазгодишните (2014) научни сесии на Американския кардиологичен колеж и Американската сърдечна асоциация (ACC/AHA*).

Повече подробности за най-актуалното от научните сесии можете да намерите тук

Коментари