Публикация

Клиничната пътека за муковисцидоза ще заработи след подписване на Националeн рамков договор 2015

В момента текат преговори за НРД 2015. Преди това Надзорният съвет на НЗОК и УС на БЛС трябва да подпишат Договора за цените и обемите


Основните позиции в Препоръките за диагностика, наблюдение и лечение на муковисцидоза, изработени от медицински специалисти и пациенти,ще залегнат в Клиничната пътека за муковисцидоза – с това се ангажира д-р Страшимир Генев, временно изпълняващ длъжността директор на Дирекция Болнична медицинска помощ към НЗОК, на среща с представители на Асоциация Муковисцидоза. За целта той заяви, че ще направи сравнение между стандарта и вече изработения алгоритъм за пътеката .

Тя е била предвидена да влезе чрез Проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и е трябвало да заработи чрез нея от 1 юли, но заради моралното оттегляне на подписите на БЛС от Националния рамков договор 2014, не е бил подписан необходимия Анекс.

„В момента текат преговори за НРД 2015. Преди това Надзорният съвет на НЗОК и УС на БЛС трябва да подпишат Договора за цените и обемите“, съобщи д-р Генев. При финализиране на двата документа, Клиничната пътека ще бъде факт и е напълно възможно това да стане още в началото на новата година, стана ясно още на срещата.

Предстои след нея Асоциация Муковисцидоза да изпрати своето предложение за остойностяване на Клиничната пътека, което да се обсъди според възможностите за финансиране на Здравната каса.

Срещата в НЗОК се състоя седмица след като Асоциация Муковисцидоза входира писмо с такова искане до институцията. Причината е, че повече от година след като ВАС излезе с решение да се предприемат стъпки за създаване на клинична пътрека за рядката болест, както и да се приемат стандарти, осигуряващи непрекъсваем процес на лечение, пациентската организация нямаше информация дали пътека е изработена, какво включва и съобразени ли са дейностите, които се предвиждат в нея, с препоръките, подписани от медицински специалисти и пациенти, членове и на работната група по муковисцидоза към Министерството на здравеопазването, сформирана със заповед на бившия здравен министър Таня Андреева.

На срещата днес Асоциация Муковисцидоза се представляваше от председателя й Антон Алексиеви трима родители на деца и младежи с рядкото заболяване. От страна на НЗОК с д-р Генев в дискусията участваха още трима специалисти.

Коментари