Публикация

Сравнително проучване на инхибираната тромбоцитна агрегация при клинична употреба на Acetysal Cardio (Actavis) и Aspirin Protect (Bayer)

ACETYSAL CARDIO 75 MG СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПО ВРЕМЕ НА ХРОНИЧНАТА ФАЗА НА ЛЕЧЕНИЕ НА ИБС, ПОРАДИ СЪПОСТАВИМА ЕФЕКТИВНОСТ И ПО-НИСЪК РИСК ОТ ХЕМОРАГИЧНИ СЪБИТИЯ


Наличието на регистриран у нас Acetysal Cardio 75 mg (Аctavis), постигнатото „желано“ прицелно инхибиране на тромбоцитната агрегация и достъпната стойност на терапията би имало клинични ползи по време на хроничната фаза на лечение на атеротромбозните заболявания. Индивидуалният отговор към Aspirin Protect 100 mg и Acetysal Cardio 100 mg е напълно съпоставим, измерен чрез инхибираната тромбоцитна агрегация.

" }-->

Прикачени файлове

Сравнително проучване

Коментари

Още статии от автора