Публикация

ОПЕРАЦИЯТА НА СЪРЦЕТО ДАВА ШАНС ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ

"Няма човек, който приема с хладнокръвие предстояща оперативна интервенция на сърцето, но за всеки, който е изправен пред подобна перспектива трябва да е ясно, че често това е единственият начин да бъде спасен живота му и той да продължи да живее пълноценно след това"


Всяка операция на сърцето е индивидуална, но винаги е предизвикателство за хирурга и за целия екип. Няма човек, който приема с хладнокръвие предстояща оперативна интервенция на сърцето, но за всеки, който е изправен пред подобна перспектива трябва да е ясно, че често това е единственият начин да бъде спасен живота му и той да продължи да живее пълноценно след това - подчертават кардиохирурзите от кардио център Понтика. За съжаление хората твърде късно търсят помощ - споделят специалистите. А това неминуемо рефлектира върху резултатите. Хирурзите са се изправяли пред случаи с толкова тежки и необратими поражения на сърцето, че рискът от оперативно лечение е много голям, а евентуалната полза от операция – никаква.

Кардиохирурзите от Понтика са удовлетворени от ниската смъртност - само 5% при над 1200 операции на сърце, като над 40 % от пациентите са били оперирани в условията на спешност.

Тъжната констатация е, че общата и здравна култура е на много ниско ниво - хората нямат изградени навици да правят профилактични прегледи и да се обърнат навреме към лекар за преглед при болки в сърцето и общо неразположение.

Всеки трябва да разбере, че ако нещо го тревожи в състоянието му, е по-добре да отиде на преглед, макар , че може да се окаже фалшива тревога, отколкото да има оплаквания и да не обръща внимание на своето здраве. Трябва да се научим да обръщаме внимание и се грижим за собственото си здраве- апелират непрестанно лекарите.

За да е успешна една сърдечна операция, в идеално равновесие трябва да са няколко фактора – коректна диагностика, доверие на пациента в хирурга, който е поел ангажимента да свърши професионално своята работа и не на последно място - следоперативни грижи за възстановяване на болния. Много често те зависят от мястото, което е избрано от пациента за провеждане на операцията.

В това е и едно от достойнствата на кардиохирургията в Понтика - на пациентите и близките им бива спестяван стреса от търсене на алтернатива, а същевременно тук те получават висококвалифицирана помощ.

Кардиохирургията е модерна и разработена медицина, която до откриването на специализираната болница за кардиохирургия кардио център Понтика бе дефицит в голям регион като Югоизточна България. С Понтика тази липса бе запълнена и пациентите от Бургас и региона получиха шанса и възможността да се лекуват без да се налага да ходят до сродни здравни заведения в София, Пловдив или Варна.Това пести на тях и на близките им неудобството от пътуване из страната, средства за спане по хотели и ежедневни нужди, избор на екип.

Болните преди подобна операция са в сравнително тежко общо състояние, което понякога налага няколко дневна предоперативна подготовка.

За времето, през което функционира, в кардио център „Понтика” са извършени над 1200 хирургични интервенции. Поне на толкова семейства е била дадена възможността да подкрепят лично своите близки и вдъхнат кураж в това тежко житейско изпитание. В чисто психологически план болните се зареждат от положителната енергия и присъствие на своите роднини и приятели, които имат възможност да ги посещават всеки ден в болницата. Не е без значение и фактът, че винаги се налага някои от манипулациите и консултациите да продължат и след изписването на пациента. Наличието на модерна и съвременна болница в Бургас спестява тревожното изживяване в чакане и неизвестност на друго място, както и мъчителното пътуване на болния човек.

Избягвайте продължителното пътуване - ако останете дълго време в седящо положение, се повишава рискът от развитие на тромбоза във вените на долните крайници. Затова правете раздвижващи упражнения и се опитвайте от време на време да се поразтъпчите, ако сте във влак или самолет.

Най-голямото достойнство на кардиоцентър „Понтика“ е, че няма нерегламентирани плащания, както и изборът на екип има по-скоро пожелателен, отколкото задължителен характер.На фона на другите болници в „Понтика“ за цялата година само 2% са предявили желание да ползват тази възможност.

Кардиоцентър „Понтика” притежава кардиохирургично отделение с най-съвременна, модерна апаратура, две операционни зали и кардиореанимация на европейско ниво. Най-голямото достойнство на болницата са специалистите. Всеки един болен бива проследяван от тях от установяването на заболяването- до пълното възстановяване с последващи редовни следоперативни прегледи и консултации.

В отделението по кардиохирургия в ”Понтика” работят лекари и сестри, преминали обучение в най-добрите кардиоклиники у нас. Те ежегодно посещават курсове и международни симпозиуми и конгреси у нас и в чужбина.

В кардиохирургията компромиси не могат да бъдат правени. В тази област от медицината се изисква човек да даде максимума от това, което може. Естествено трябва да има модерно оборудване, за да има ефект от работата, както и наличие на човешки потенциал, който е най-важен. Всичко това е налично в кардиоцентър „Понтика”. В отделенията по кардиохирургия и реанимация разполагат с всички технически и медикаментозни средства за поддържане на жизнените функции на пациентите, като за целта се следят непрестанно най-важните жизнени показатели.

Апаратурата от най-съвременно ниво, осигурява извършването на този вид специализирана медицинска дейност - дихателна апаратура, с която се подкрепя дишането, апаратура, с която се поддържа циркулацията в сърдечно-съдовата система на пациентите. Разполагат с всички видове техника за подпомагане и заместване на бъбречната функция, която много често започва първа да страда, особено при тежко болните. Имат пълният арсенал от средства, с които могат да подпомогнат преодоляването на критични състояния.

В лечебното заведение се извършват сърдечни операции за смяна на увредени сърдечни клапи и аортно коронарен байпас при увредени артерии, кръвоснабдяващи сърцето. Операциите се извършват по 4 основни клинични пътеки, за които е сключен договор с НЗОК и пациентите не доплащат за лечение, както и за отличните условия, в което се извършва то.

По отношение на самата сърдечна операция, квалификацията на лекарите, апаратурата, на грижите, свързани с обезболяването, с ранния следоперативен период и с поддържане на жизнените функции,това което кардио център Понтика предлага на своите пациенти, е на нивото на европейските болници и стандарти.

" }-->

Коментари