Публикация

Под егидата на президента Росен Плевнелиев в Медицински университет – Плевен ще се проведе третото издание на Инициативата „Младежка визия за развитие на България“

Целта е да се насърчи участието на младите хора в процеса на вземане на решения при определянето на приоритетите на институциите за развитие на страната ни


За трета година под егидата на държавния глава Росен Плевнелиев ще се проведе инициативата „Младежка визия за развитие на България“, която има за цел да насърчи участието на младите хора в процеса на вземане на решения при определянето на приоритетите на институциите за развитие на страната ни.

Тази година за домакин на дискусиите по инициативата „Младежка визия за развитие на България“ е избран Медицински университет – Плевен. На 1 декември 2014 г. президентът Росен Плевнелиев ще даде начало на срещата с абсолвентите на тема „Европейският и евроатлантическият избор на България и пътят й на развитие в резултат на този избор“. По време на събитието участниците ще проведат дискусии със секретарите на държавния глава по важни обществени въпроси, организирани в 9 панела. В тематичното направление „Наука и здравеопазване” подтемата е „Иновациите в медицината: потенциалът на България за интелигентен растеж чрез развойна дейност и технологичен трансфер в медицинската наука, фармацията, биотехнологиите и общественото здравеопазване”.

Акредитираните висши учебни заведения в България са поканени да предложат за участие петима свои абсолвенти, завършили с най-висок успех образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ след 1 януари на текущата година. Участие в инициативата могат да вземат и абсолвенти, които са завършили образованието си в чужбина и отговарят на изискванията.

Медицински университет – Плевен предложи за участие в президентската инициатива следните абсолвенти, показали най-високи академични резултати от трите факултета в структурата на висшето училище:

Хюлия Ферадова – специалност „Медицина”, Факултет „Медицина”

Добромир Нгуен - специалност „Медицина”, Факултет „Медицина”

Десислава Кипрова - специалност „Медицина”, Факултет „Медицина”

Тони Николов – специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, Факултет „Обществено здраве”

Галя Георгиева – специалност „Акушерка”, Факултет „Здравни грижи”

Коментари